Nyhet | 2008-04-25 | 09:45

Samarbete stärker kärnsäkerheten

Den svenska Kärnkraftinspektionens (SKI) avdelning för internationellt samarbete och den Ukrainska kärnkraftkoncernen Energoatom besökte nyligen Forsmark kärnkraftverk. Att besöka ett svenskt kärnkraftverk var en viktig del av programmet för de gästande ukrainarna eftersom samarbetet med SKI rör reaktorsäkerhet.

Vid besöket i Forsmark fick de utländska gästerna chans att ställa frågor om allt från teknik till mer allmänna frågor om bland annat personal och driftrutiner. Michael Åkman, informatör på Forsmark, guidade ukrainarna i Forsmark 3.

– För oss på Forsmark känns det positivt att vara en del av SKI:s internationella arbete. Vi får ofta bra respons från dessa besök och dessutom ger det oss bra möjligheter till erfarenhetsutbyten, säger Michael Åkman.

Samarbetet mellan SKI och Energoatom inleddes 2007 och gäller områden så som återkommande säkerhetsgranskning, säkerhetsanalys och granskning av säkerhetsklassade komponenters status. Målsättningen för Energoatoms del är dels att höja säkerheten vid Ukrainas kärnkraftverk i drift, dels att anpassa säkerhetsvärderingar till internationell ”good practice”.

För de ukrainska experterna väckte besöket i Forsmark många tankar kring kärnsäkerhet på svenska och ukrainska kärnkraftsanläggningar.

Så arbetar vi med kärnsäkerheten