Nyhet | 2011-09-26 | 09:28

Sameldad biomassa med kol bättre för miljön

Det finns flera sätt för att minska koldioxidutsläppen från kolkraftverk. Ett av de effektivaste är att samelda kolet med biomassa. Sameldning innebär att en del av bränslet (kol) i ett kolkraftverk byts ut mot biomassa. Eftersom biomassa är ett förnybart bränsle leder sameldning till mindre klimatpåverkan. Fördelarna med sameldning jämfört med att bara elda med biomassa är framför allt att det är ett billigt och snabbt sätt att få ner koldioxidutsläppen från fossila bränslen eftersom kraftverken redan finns – nya behöver inte byggas. Sameldning ger också högre verkningsgrad än att enbart elda med biomassa, vilket innebär ett bättre resursutnyttjande. Det finns olika sorters biomassa. Den kan komma från halm, energigrödor, återvunnet trä eller från restprodukter från skogsindustrin som grenar, bark eller sågspån. Flis i vissa pannor Biomassan pressas normalt ihop till pellets som därefter mals till pulver. Man kan även förädla pelletsarna genom att värmebehandla bränslet och torka det. På så sätt får biobränslet egenskaper som liknar kol och det kan lättare lagras, hanteras och användas i en kolpanna. I vissa typer av pannor kan man även använda grövre och fuktig biomassa, till exempel flis. Vattenfall har inga kolkraftverk i Sverige, men äger ett antal i Tyskland, Danmark och Nederländerna. [caption id="attachment_13277" align="alignleft" width="447" caption="Illustration som visar hur sameldning mellan biomassa och kol går till. Grafik: Johan Hallnäs, Svenska Grafikbyrån"]Illustration som visar hur sameldning mellan biomassa och kol går till. Grafik: Johan Hallnäs, Svenska Grafikbyrån[/caption] Vad är biomassa? Det finns olika sorters biomassa. Den kan komma från halm, energigrödor, återvunnet trä eller från restprodukter från skogsindustrin såsom grenar, bark eller sågspån. Biomassan omvandlas först till pellets som sedan mals till pulver på plats. En ny variant är att göra om biomassan till så kallade förädlade träpellets genom att värmebehandla bränslet. Sådant biobränsle får egenskaper som liknar kol och kan lättare lagras, hanteras och tillsättas med den befintliga utrustningen. I vissa typer av pannor kan man använda grövre och fuktig biomassa, till exempel flis.