Nyhet | 2011-11-23 | 17:10

Sameldningsförsök med bra resultat

Att samelda träpellets med kol är ett av de mest kostnadseffektiva sätten för att minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen. Träpellets, som ibland kallas svarta pellets, består av biomassa från trä som har pressas ihop under värme och högt tryck. Resultatet är ett biobränsle med egenskaper som liknar stenkol – det är vattenavstötande och kan malas i kolkvarnar.  Projektet inleddes i november förra året och försöken, de första i sitt slag, genomfördes vid kolkraftverket Reuter West i Berlin. I försöken användes olika andelar biobränsle i sameldningen – 20, 35 och 50 procent. Förutom sameldningen utvärderades andra viktiga sidor hos biobränslet, såsom förvaring utomhus, avlastning från fartyg och tåg och transport på löpande band. [caption id="attachment_14508" align="alignleft" width="300" caption="Träpellets "]Träpellets [/caption]  Överträffade förväntningarna  – Vi har tittat noga på varje del i processen, från fartygets avlastare till skorstenen. Vi visste att sameldning av träpellets fungerade bra, men inte så här bra. Att ha dessa andelar med konventionell biomassa i sameldningen skulle kräva en väsentlig investering, säger Stefan Dusan, ledare för projektet.  Att använda träpellets har flera fördelar. Det ger en flexibilitet hos anläggningen där eftersom anläggningen inte behöver genomgå några större förändringar för att elda pellets, det går fortfarande att elda enbart kol. Det minimala behovet av förändringar förkortar även uppstartningsperioden. De minskade koldioxidutsläppen ger också minskade avgifter.  Den huvudsakliga flaskhalsen i processen är kvarnarna. Kvarnens motor kräver en något högre energiförbrukning vid mer än 20 procent biobränsle vid sameldning. Denna och andra frågor kommer att vara föremål för vidare forskning och utveckling.  – Vi har visat att sameldning med träpellets är möjligt om några mindre ändringar görs. Vi kommer nu att sprida den här kunskapen till våra andra anläggningar, så att de kan följa upp våra försök, säger Stefan Dusan. 

Träpellets, som ibland kallas svarta pellets, består av biomassa från trä som har pressas ihop under värme och högt tryck. Resultatet är ett biobränsle med egenskaper som liknar stenkol – det är vattenavstötande och kan malas i kolkvarnar.

 

Projektet inleddes i november förra året och försöken, de första i sitt slag, genomfördes vid kolkraftverket Reuter West i Berlin. I försöken användes olika andelar biobränsle i sameldningen – 20, 35 och 50 procent.

Förutom sameldningen utvärderades andra viktiga sidor hos biobränslet, såsom förvaring utomhus, avlastning från fartyg och tåg och transport på löpande band.

 

Överträffade förväntningarna

 

– Vi har tittat noga på varje del i processen, från fartygets avlastare till skorstenen. Vi visste att sameldning av träpellets fungerade bra, men inte så här bra. Att ha dessa andelar med konventionell biomassa i sameldningen skulle kräva en väsentlig investering, säger Stefan Dusan, ledare för projektet.

 

Att använda träpellets har flera fördelar. Det ger en flexibilitet hos anläggningen där eftersom anläggningen inte behöver genomgå några större förändringar för att elda pellets, det går fortfarande att elda enbart kol. Det minimala behovet av förändringar förkortar även uppstartningsperioden. De minskade koldioxidutsläppen ger också minskade avgifter.

 

Den huvudsakliga flaskhalsen i processen är kvarnarna. Kvarnens motor kräver en något högre energiförbrukning vid mer än 20 procent biobränsle vid sameldning. Denna och andra frågor kommer att vara föremål för vidare forskning och utveckling.

  – Vi har visat att sameldning med träpellets är möjligt om några mindre ändringar görs. Vi kommer nu att sprida den här kunskapen till våra andra anläggningar, så att de kan följa upp våra försök, säger Stefan Dusan.