Nyhet | 2010-07-02 | 10:36

Samlad information om biomassa från Liberia

Nyligen förvärvade Vattenfall 20 procent av Buchanan Renewables Fuel i Liberia. I och med förvärvet blir Vattenfall partner med målsättningen att expandera verksamheten och säkra tillgången på en större mängd biomassa. Nu finns pressmeddelanden, bilder, videor och ytterligare information om biomassa och Vattenfalls förvärv i Buchanan Renewables Fuel samlat i ett press kit på vattenfall.com. [caption id="attachment_6790" align="alignnone" width="315" caption="Nyplanterade gummiträd i Liberia"][/caption] Förvärvet av en andel i Buchanan Renewables Fuel är ett naturligt första steg för att bygga en internationell portfölj av leverantörer för att på så vis säkerställa en långsiktig tillgång på biomassa som möter höga hållbarhetskrav. Användning av biomassa är ett viktigt led i arbetet med att minska utsläppen av fossil koldioxid. Det är en förnybar energikälla som kan ersätta kol i existerande kraftverk. Eftersom tillgången på biomassa i Europa är begränsad är import nödvändig för att klara efterfrågan. Nu har vi samlat information kring biomassa och förvärvet i Buchanan Renewables Fuel i ett press kit på vattenfall.com. Bland annat hittar du bilder, videor, pressmeddelanden och kontaktuppgifter till personer du kan kontakta om du skulle vilja veta mer.