Nyhet | 2009-10-16 | 08:00

Samrådsmöte och öppet hus om vindkraftpark i Juktan

Vattenfall arbetar för att hitta bra områden för vindkraft över hela landet, både till havs och på land. Nu undersöker vi möjligheten att anlägga en vindkraftpark i Juktan vid Blaiksjön, i anslutning till Juktans vattenkraftverk i Sorsele kommun.

Parallellt med vidare studier av området inleds tillstånds- processen. För att bygga en vindkraftpark krävs tillstånd enligt bland annat miljöbalken och ellagen. Samråd kommer att ske med myndigheter, kommun, aktuell sameby, aktörer i området och allmänheten för att ge alla berörda möjligheter att lämna synpunkter på projektet.
Därför inbjuder vi berörda, allmänheten och media till:

Samrådsmöte och öppet hus

Folkets hus, Sorsele
Måndag 19 oktober kl. 16-19

Projektgruppen finns på plats för att berätta mer om projektet i Juktan – exempelvis placering, elanslutning, tidplan, tillståndsprocess etc – samt svara på frågor. Vi bjuder på fika.

Läs mer på:

www.vattenfall.se/vindkraft

www.vattenfall.se/juktanvind

För vidare information, kontakta:

Ann-Sofie Boman, kommunikatör Vattenfall Vindkraft,
telefon 076-109 38 66

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.