Nyhet | 2010-09-07 | 11:00

Samverkansavtal mellan Vattenfall och Uppsala kommun om långsiktig energianvändning

Uppsala kommun samlar krafter för en långtsiktigt hållbar stadsutveckling. Den 9 september signeras ett avtal om energi- och klimatsamarbete med Vattenfall. Tillsammans ska parterna hitta lösningar för att optimera produktion och slutanvändning av energin i regionen.

Uppsala kommun och Vattenfall har ambitionen att utveckla sitt samarbete kring två huvudområden: använda fjärrvärme/kyla på ett effektivt sätt samt utveckling mot en effektiv användning av energi.

Samverkansavtalet undertecknas av Gunnar Hedberg (M) kommunstyrelsens ordförande, Kenneth Holmstedt stadsdirektör, Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfall Nordic och Adrian Berg von Linde, chef för Vattenfall Heat Uppsala.

- Uppsala kommun satsar kraftfullt på olika åtgärder för att vi ska få en långsiktigt hållbar stadsutveckling. I samverkan med Vattenfall, kan omställningen med energieffektivisering, användning av klimatvänlig energi och främjande av ny teknikutveckling, ske snabbare säger Gunnar Hedberg (M).

- Jag är mycket glad att Vattenfall och Uppsala kommun ska samarbeta kring energi- och klimatfrågor. Genom att sträva mot gemensamma mål och se på energifrågan ur ett systemperspektiv kan vi tillsammans driva utvecklingen mot en långsiktigt hållbar och resurseffektiv energianvändning. Vi har flera spännande energiprojekt med företag i regionen och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter, säger Torbjörn Wahlborg.

För vidare information, kontakta:

Adrian Berg von Linde, chef Vattenfall Heat Uppsala,
telefon 070-246 71 49
Therése Sandström, medieansvarig Vattenfall Heat Nordic,
telefon 070-28 21 670