Nyhet | 2011-11-14 | 09:05

Saneringen i Ringhals 2: säkerheten först

Saneringsarbetet efter branden i kärnkraftsverket Ringhals 2 under våren går framåt och Vattenfall informerar löpande om händelseförloppet. Branden som uppstod när reaktorn var avställd för översyn blir mycket kostsam för Vattenfall. Som företaget tidigare har uppgett så handlar det om miljardbelopp. En siffra baserad på en generell beräkning visar på ett totalt intäktsbortfall på 1,8 miljarder kronor i Ringhals. Om detta rapporteras bland annat om i DN, Aftonbladet och av SVT. Under helgen cirkulerade uppgifter i media om intäktsbortfallet efter branden i Ringhals 2 den 10 maj i år. Vattenfall har löpande kommunicerat med myndigheter och media om incidenten som uppstod på grund av kortslutning i en våtdammsugare samtidigt som täthetsprovning av inneslutningen genomfördes. Reaktorn var tömd på bränsle och inga personer vistades i inneslutningen vid tidpunkten för händelsen. Våtdammsugaren tillsammans med en del plastmateriel skulle ha plockats bort innan täthetsprovningen. - Att det fanns en bortglömd våtdammsugare i reaktorinneslutningen var ett mänskligt misstag. Men det som hände är oacceptabelt, säger Peter Gango, Head of BU Nuclear Power. Omedelbart efter branden inleddes ett omfattande åtgärdsprogram för att förhindra att något liknande ska kunna hända igen. - Vi tar upp rutiner, ledarskap och annat som kan bidra till att förbättra processer och tillvägagångssätt, förklarar Peter Gango. För drygt två veckor sedan uttalade Peter Gango i en intervju med den svenska affärstidningen Dagens Industri att intäktsbortfallet efter branden skulle handla om miljardbelopp. Den uppgiften har återkommit i svenska medier under helgen. Intäktsbortfallet blir enligt en generell beräkning 1,8 miljarder kronor. För Vattenfalls del innebär det 1,2 miljarder kronor i uteblivna intäkter eftersom företaget äger 70,4 procent av Ringhals. EON äger resterande del av kärnkraftverket. Ringhals 2 beräknas tas i drift den 17 december. Att det tar så lång tid att återstarta Ringhals 2 beror på att saneringsarbetet är mycket omfattande. - Att rengöra och återställa utrustningen efter en brand som orsakade stora sotmängder är en tidskrävande process och vi genomför arbetet mycket noggrant. Vi sätter säkerheten först i alla lägen, uppger Peter Gango.