Nyhet | 2010-09-26 | 14:08

Sänk lantbrukets kostnader genom energieffektivisering

Många studier visar att det går att sänka energikostnaden med 10-20 procent utan några större investeringar. Hur du bygger upp din maskinpark och hur du producerar dina varor har stor inverkan på energiförbrukningen. Utfodringen står för hela 50 procent av lantbrukets totala elförbrukning, medan belysning, ventilation, mjölkning och gödselhantering fördelas relativt jämt. Mer information och flera olika verktyg för att jaga dina energikostnader på lantbruket hittar du här.