Nyhet | 2013-09-30 | 10:02

Sänkt kreditbetyg för Vattenfall

Kreditvärderingsinstitutet Moody's sänker Vattenfalls betyg för långsiktiga skulder med ett steg till A3. Samtidigt ändrades utsikterna för Vattenfalls rating till stabila, från tidigare negativa. Sänkningen motiveras bland annat med att Vattenfalls kassaflöden är under press där inte minst risken för fortsatt fallande elpriser förväntas göra det svårt för bolaget att klara den finansiella profil som krävs för den tidigare högre ratingen. Klaus Aurich, Vattenfalls chef för Investor Relations, säger: – Moody’s ändring av Vattenfalls ratingbetyg från A2 till A3 var väntat och innebär att ratingen från Moody’s nu ligger på samma nivå som Standard & Poor’s ”A-” rating. Samtidigt med sänkningen till A3 ändrade Moody’s utsikterna för Vattenfalls rating (outlook) till stabila, från tidigare negativa. Vi räknar inte med någon nämnvärd påverkan på marknadsnoteringarna för Vattenfalls obligationer. Att outlook ändrats till ”stable” minskar osäkerheten, vilket är positivt för investerarna.