Nyhet | 2009-09-30 | 15:41

Sant och falskt om elbilar

Utvecklingen av elbilar är ett viktigt steg i att minska koldioxidutsläppen och vårt beroende av olja. Men uppfattningarna och missuppfattningarna om elbilar är många, det visar en nyligen publicerad undersökning från Vattenfall. Hur långt kan man åka? Hur lång tid tar de att ladda? Är de dyrare än vanliga bilar? Och bidrar de verkligen till minskade utsläpp? Här reder vi ut begreppen. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=f8Pni9IJA6M[/youtube] Video om samarbetet med Volvo (på engelska).

Elbil, e-bil, hybridbil, plug-in hybrid, laddhybrid – vad är skillnaden?

Idag finns flera olika typer av elbilar, på marknaden eller under utveckling. Dels bilar som bara drivs med batteri och dels bilar som drivs med både batteri och förbränningsmotor, kallade hybrider. Batterier i hybridbilar har historiskt laddats genom användning, det vill säga när bilen körs. De bilar som Vattenfall stödjer utvecklingen av kallas plug-in hybridbilar, eller laddhybrider. Det är en tredje typ av elbil, en hybrid som även kan laddas när bilen inte körs. Laddning sker genom att ”plugga in” en elsladd från bilen till ett eluttag hemma, på parkeringsplatsen eller vid en laddstolpe.

Hur långt kan man åka med en plug-in hybridbil?

Plug-in hybridbilen som Volvo i samarbete med Vattenfall tar fram kan köras cirka 50 km på el, vilket är tillräckligt för tre fjärdedelar av de dagliga bilresorna i Europa. När batteriet är urladdat startas en dieselmotor, förberedd för bio-diesel, som har mycket låga utsläppsvärden. Med en hybridbil kan du alltså köra lika långt som med en vanlig bil.

Vad kostar det att köra en plug-in hybridbil?

Kostnaden för att köra på el beräknas bli cirka tre kronor per mil, att jämföra med dagens bensinpris som ger en kostnad på runt 9-12 kr/mil.

Hur lång tid tar det att ladda en plug-in hybridbil?

För Volvo-hybriden är laddningstiden cirka 5 timmar om bilen laddas hemma. Laddas bilen vid en särskild laddstolpe går det snabbare, cirka 1,5 timmar. Laddningstiden för en elbil beror också på hur stort batteriet är.

Måste man ladda sin elbil på en särskild laddningsplats?

Nej. Elbilar och hybrider kan laddas i ett vanligt eluttag hemma eller på en parkeringsplats. Ett vanligt motorvärmaruttag räcker.

Finns det tillräckligt med el för alla elbilar?

Ja. Med dagens planer på att bygga ut förnybar energi både i Sverige och i Europa kommer det att finnas mer än tillräckligt med el för alla bilar.

Bidrar verkligen eldrivna bilar till minskade koldioxidutsläpp?

Ja, genom att använda eldrivna bilar minskar utsläppen av koldioxid. El är ett effektivt sätt att använda energi och med el från förnybara källor minskar utsläppen i ännu högre grad. Läs mer om varför el är så väl anpassat som drivmedel till bilar.

Varför inte en ren elbil – måste man verkligen ha en förbränningsmotor också?

De flesta rena elbilar är idag små bilar, men med en plug-in hybridbil är föraren inte beroende av en utbyggd infrastruktur för långa resor. För en större familjebil är en plug-in hybridbil ett miljömässigt bra alternativ, som både gör det möjligt att åka långt och bekvämt. I framtiden kommer det sannolikt finnas både elbilar och plug-in hybrider.

Varför investerar Vattenfall i plug-in hybridbilar?

Transporter är ett nytt användningsområde för vår produkt, el. Genom att kombinera kunskaperna och erfarenheterna från bilindustrin och energisektorn vill vi snabba på utvecklingen av elbilar. Eldrivna bilar är ett sätt för oss att bidra till att sänka koldioxidutsläppen och att minska transportsektorns miljöpåverkan. Dessutom kan vi minska vårt beroende av olja.

Kommer plug-in hybridbilen från Volvo att vara dyrare än andra bilar?

Till en början är bilarna dyrare på grund av de höga kostnaderna för batterierna. Däremot kommer bränslekostnaderna bara att vara cirka en tredjedel jämfört med en vanlig bil. Även servicekostnaderna blir lägre. Allteftersom batteritekniken utvecklas kommer dessutom priset på elbilarna att sjunka. elbil