Nyhet | 2011-08-31 | 09:16

Satsning på förnybart i Berlin

Vattenfalls nya biobränsleeldade kraftverk i Berlin kommer att leverera förnybar värme och el till 30.000 hushåll i staden när det tas i drift i slutet av nästa år. Det nya kraftvärmeverket är Vattenfalls första i den tyska huvudstaden som endast ska eldas med biomassa. Biomassa har fördelen att det är koldioxidneutralt – när det förbränns frigörs samma mängd koldioxid i atmosfären som växterna absorberar från atmosfären när de växer. Genom att kraftvärmeverket producerar både el och värme, utnyttjar det energin i bränslet så effektivt som möjligt. Det första spadtaget till verket som ligger i distriktet Märkisches Viertel togs nyligen av representanter från staden Berlin och från Vattenfall. Den biobränsleeldade värmepannan, turbinen och generatorn kommer att integreras i det befintliga fjärrvärmeverket i Märkisches Viertel. Kraftvärmeverket kommer att ha en effekt på 18 MW värme och 5 MW el. Verket kommer att tas i drift i slutet av 2012 och då leverera förnybar värme och el till 30.000 hushåll i Märkisches Viertel.