Nyhet | 2013-03-28 | 11:29

Sen anmälan av uppdragstagare

Forsmark har utfört en granskning av sin egen verksamhet och funnit ett mindre antal entreprenörer och underentreprenörer som inte har anmälts till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM i rätt tid. Myndigheten har informerats i frågan och anmälningarna har fullgjorts.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, föreskriver att alla uppdragstagare, entreprenörer och underentreprenörer, som arbetar med kärnteknisk verksamhet, ska anmälas till SSM.

Det var i samband med att andra kärntekniska anläggningar i Sverige konstaterade avvikelser i anmälningsskyldigheten gentemot SSM, som även Forsmark beslutade att genomföra en egen översyn. Revideringen visade att anmälningsplikten inte fullt ut fullföljts.

– Vi har inte levt upp till regelverket. Uppdragstagarna har oavsiktligt och olyckligt inte blivit anmälda. Frågan har inte bedömts ha någon säkerhetspåverkan, men vi tar den på stort allvar, säger Niclas Metzén som är chef för säkerhet och miljö på Forsmark.

Leverantörerna i fråga har ofta mycket lång erfarenhet av att arbeta på Forsmark. En av leverantörerna som inte återanmäldes i rätt tid är till exempel KSU, Kärnkraftsäkerhet och utbildning, som varit verksamt i kärnkraftsbranschen sedan 1972.

SSM har tidigare lämnat in åtalsanmälan mot både Ringhals och Oskarshamns kärnkraftverk såväl som mot Svensk kärnbränslehantering, SKB, för motsvarande regelöverträdelser.

– Forsmark har givetvis, precis som alltid, full öppenhet och transparens gentemot myndigheterna i den fortsatta hanteringen av frågan, säger Forsmarks biträdande kommunikationschef Tomas Hägg.

En översyn av rutinerna pågår just nu och nödvändiga åtgärder kommer att vidtas för att undvika liknande misstag i framtiden.

För mer information kontakta:
Kommunikationschef Claes-Inge Andersson
tel: 070-5300513
e-post: cin@forsmark.vattenfall.se

Biträdande kommunikationschef Tomas Hägg
tel: 070-3621772
e-post: thg@forsmark.vattenfall.se