Nyhet | 2009-11-10 | 14:44

Senarelagd återstart av Forsmark 2

Forsmark 1 och 2

Återstarten av Forsmark 2 har senarelagts på grund av förseningar med installation, idrifttagning och dokumentation av den nya turbinutrustningen.

Forsmark 2 beräknas att kunna leverera el till kraftnätet igen tisdagen den 1 december. Efter återstart följer en tre veckor lång testperiod för den nya utrustningen. Under den perioden kommer det att ske en gradvis och långsam uppgång till full effekt.