Nyhet | 2008-11-11 | 14:53

Senarelagd återstart av Forsmark 3

Forsmark 3 har nu inspekterat samtliga styrstavar i reaktortanken och övriga styrstavar i bränslebassängerna, totalt 197 stycken. Resultatet från denna inspektion är att 25 procent av styrstavarna har konstaterade sprickor alternativt relevanta sprickindikationer.

Tekniken som använts är kvalificerad visuell teknik, det vill säga högupplösande TV-teknik. Med anledning av resultatet har beslut tagits att alla styrstavar som godkänts med visuell teknik kommer att kompletteringsprovas med kvalificerad virvelströmsmätning. Provningstiden beräknas att pågå under cirka två veckor.

Med anledning av de upptäckta styrstavssprickorna kommer särskild provning att ske av andra komponenter i reaktortanken såsom styrstavsledrör och kolvrör. Arbetet med att ta fram skadeorsak och skadetålighetsanalys pågår parallellt och förväntas vara klara vecka 48.

Återstart av anläggningen beräknas i slutet av vecka 51.

För ytterligare information kontakta:

Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0173-825 05