Nyhet | 2008-12-15 | 13:25

Senarelagd återstart av Forsmark 3

För att tillgången på styrstavar ska vara tillräcklig inför återstart av Forsmark 3 behöver ett antal förlängare till styrstavar bytas ut. Detta är ett komplicerat arbete, vilket medfört att tidplanen för återstart senarelagts från den 23 till den 29 december.

Den interna säkerhetsgranskningen av styrstavsfrågan, som omfattar drift fram till nästa revisionsavställning, är avslutad och all dokumentation har lämnats till Strålsäkerhetsmyndigheten. Ett godkännande från myndigheten krävs för återstart av Forsmark 3.

För ytterligare information kontakta:

Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0173-825 05