Nyhet | 2013-09-26 | 16:00

Sista revisionerna på god väg att slutföras

Arbetet under de pågående revisionsavställningarna på Ringhals 2 och Ringhals 3 går framåt med god fart. Enligt planen ska båda reaktorerna vara tillbaka på elnätet innan oktober månad är slut.

Ringhals 2 har i år ett månadslångt produktionsstopp för bränslebyte, underhållsåtgärder, moderniseringar och diverse provningar.   

R2 transformato

Ny transformator i gammal kostym. Förra sommaren gick en av huvudtransformatorerna sönder på Ringhals 2 och en reservtransformator togs i bruk. Till årets revision är den renoverade transformatorn tillbaka på Ringhals i skick som ny från ABB:s serviceverkstad. En ny transformator har byggts upp i den befintliga transformatorlådan. Installationsarbetet beräknas till 17 dygn och samtidigt byts magnetiseringstransformatorer.  

Bränslebyte

Bränslebyte pågår. Varje år byts ungefär en femtedel av uranbränslet i reaktorn ut. Den 25 september påbörjades återladdningen av bränsle i reaktortanken för Ringhals 2. Återstart är planerad till den 8 oktober.

Flest jobb på Ringhals 3
Av de fyra reaktorerna är det i år Ringhals 3 som haft flest revisionsjobb på programmet. Avställningstiden är planerad till cirka tre månader och anläggningen beräknas vara redo för återstart den 31 oktober.   

RHSP-projektet

Vatten för kylning från fler håll. Ett av de större säkerhetshöjande arbetena under revisionen på Ringhals 3 har RH/SP-projektet svarat för. Två säkerhetsrelaterade system har byggts ihop för att förstärka kylningen av härden under så kallad avställningsdrift, då reaktorn inte producerar el. Sex pumpar istället för två kan pumpa runt vatten till reaktorn. 

R3 kontrollrum

Jordbävningssäkert. Analyser har gjorts av hur väl byggnader och utrustning på Ringhals tål jordbävning. Det har bland annat inneburit att man under de senaste årens revisioner bytt ut reläer mot dokumenterat jordbävningstålig utrustning och förankrat ställverksskåp i golvet. På Ringhals 3 byttes i år innertaket i kontrollrummet. På bilden monterar personal från Akustikservice ljuddämpande plattor ovanför den främre kontrollrumspanelen.

Läs mer
Årets revisioner på Ringhals
Aktuellt driftläge