Nyhet | 2007-09-10 | 14:53

SISTA STEGET I PRISUTJÄMNING FÖR VATTENFALLS ELNÄTSKUNDER

Vattenfall genomför nu sista etappen i utjämningen av elnätspriserna. 6000 kunder i Uppsala får i dagarna brev med information om höjning av elnätspriset från den 1 oktober. Ingen generell prishöjning görs under 2007.

Energimyndigheten har beslutat att elnätspriserna i Vattenfalls områden ska vara lika oavsett om man bor i en tätort eller på landsbygden. Vattenfalls elnätskunder i södra respektive norra Sverige ska ha samma elnätspris. Vattenfalls prisutjämning har skett etappvis mellan företagets prisområden. Vi tar nu sista steget mot ett gemensamt pris.

Utjämningen berör enbart kunder med 20 eller 25 Amperes säkringsstorlek. Abonnemangsavgiften, den fasta avgiften, höjs med 28 kronor per månad för 20 Ampere och 52 kronor per månad för 25 Ampere. Den rörliga delen av elnätspriset berörs inte. Därmed har samtliga Vattenfalls elnätskunder i respektive del av Sverige samma prislista.

För vidare information, kontakta:
Pressekreterare Anna Lihr, tel 08-739 55 93
Karl-Erik Olsson, Vattenfall Eldistribution tel 070-53 88 138


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.