Nyhet | 2011-08-03 | 13:32

Sista vindkraftsturbinen installerad i havsvindkraftparken Ormonde

I måndags slutfördes installationen av det sista kraftverket i Vattenfalls vindkraftpark Ormonde i havet utanför nordvästra Englands kust.

Ormonde vindkraftparkKraftverk nummer 30, vid Ormonde Offshore Wind Farm, installerades i måndags i och med att den sista rotorn lyftes på plats av A2Sea-fartyget SeaJack, fyra månader efter att det första kraftverket ställts på plats. Vi ser nu fram emot att vindkraftparken börjar producera el senare i sommar.

Ormondes 30 vindkraftverk av typen REpower 5M har en total installerad kapacitet på 150 MW. Parken kan producera tillräckligt med elektricitet per år för att försörja motsvarande 100 000 brittiska hushåll.

–Vattenfall har varit banbrytande när det gäller utvecklingen av havsbaserad vindkraft i många år, och Ormonde blir nu färdigt inte långt efter den nyligen färdigställda Thanet Offshore Wind Farm, som fortfarande är världens största aktiva havsbaserade vindkraftpark. Vår erfarenhet i kombination med de expertkunskaper som våra byggnationspartners ode och Repower har att erbjuda innebär att vi har kunnat planera och bygga vindkraftparken på ett säkert sätt och enligt tidsplanen, säger Ole Bigum Nielsen, Vattenfalls chef för utvecklingen av havsbaserad vindkraft i Storbritannien.

Världens största vindkraftsturbin

Ole Bigum Nielsen tillägger: – Vattenfalls Ormonde Offshore Wind Farm är den första kommersiella och dessutom den mest omfattande anläggningen där den fyrbenta stålstommen från skotska Burntisland Fabrications kombineras med REpowers 5M-turbin, världens största kommersiellt tillgängliga vindkraftsturbin för marint bruk. Ormonde Offshore Wind Farm är därför en försmak av framtiden när nu den brittiska sektorn för havsbaserad vindkraft verkligen lägger i en överväxel för att börja utnyttja denna enorma potential.

Havsvindkraftparken Ormonde började byggas 2010, och på sommaren samma år hade alla de fyrbenta stålfundamenten, hela 31 stycken, installerats.

Vindkraftverket REpower 5M byggdes i en tysk fabrik, varpå komponenterna – rotor, gondol och tornsektioner – transporterades till Harland & Wolffs skeppsvarv i Belfast. Därifrån transporterades två kraftverk i sänder ombord på SeaJack som drogs av två bogserbåtar. Vart och ett av kraftverken installerades från A2Seas byggfarkost SeaJack, som lyfte dem på plats med en kran. Beroende på väderleken kan installationen av ett enda kraftverk på platsen ta så lite som 12 timmar.

Om Vattenfall

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag. Vattenfall är Europas sjätte största elproducent och den största värmeproducenten. Vattenfall har för närvarande en kapacitet på 686 MW från havsbaserade vindkraftverk i Europa, bland annat från Thanet, världens största havsvindkraftpark. Vattenfall har dessutom landbaserad vindkraft på 526 MW i Europa, bland annat Edinbane på Isle of Skye. Ormonde Offshore Wind Farm ligger i Irländska sjön, ungefär en mil utanför Barrow-in-Furness, och kommer att ha en total installerad kapacitet på 150 MW.

Fakta om Ormonde vindkraftpark
Namn Ormonde Offshore Wind Farm
Antal kraftverk 30
Kraftverkskapacitet 5 MW
Total installerad kapacitet 150 MW
Produktion angivet som antal försörjda hushåll > 100 000
Vattendjup – ebb Ca 17-21 meter
Vattendjup – flod Ca 26-30 meter
Fundamenttyp Stålhölje
Vindkraftsparkens yta 8,6 m2
Avstånd från kusten Ca 10 km från Barrow-in-Furness
Topphöjd (över havet) 153 m
Navhöjd 90 m
Rotordiameter 126 m
Kraftverkets totalvikt 661 ton
Vikt för rotor och nav 125 ton
Gondolens vikt 315 ton
Tornens vikt 221 ton
Kablar till land En
Längd på kabeln till land 41 700 m
Kabeln ansluter till land i Half Moon Bay
Avstånd från kabelns landanslutning till transformatorstation 2 800 m
Transformatorstation Heysham

 Mer information

Pågående projekt inom vindkraft i Sverige
Projekt inom vindkraft i Storbritannien (nytt fönster)
Bildbank för press (sök på Ormonde)