Nyhet | 2008-11-24 | 08:00

SKAL istället för prao

Hur ska tonåringar få en inblick i arbetslivet när praon inte längre finns kvar för eleverna i Varbergs kommun? Genom satsningen SKAL - skola och arbetsliv i samverkan - samarbetar Ringhals och Södra Cell Värö med lärarna på Bua-, Väröbacka- och Bläshammarskolorna.

Först bjöds klasserna in att besöka Ringhals en förmiddag. Eleverna fick information om SKAL-satsningen och företagen Ringhals och Södra Cell Värö. Därefter fick de välja ämnen till projektarbeten att fördjupa sig i. Under hösten har eleverna jobbat vidare under en veckas lektionstid för att lära sig mer och skapa en presentation av sitt ämne.

En onsdag mitt i november var det dags för eleverna att presentera sina projektarbeten på en utställning i Ringhals Infocenter. Det var allt från snygga affischer till kreativa modeller och avancerade ljud- och bildpresentationer.

Eleverna visade och berättade om bland annat:
· el i samhället
· pappersmassa
· slutförvaret för använt kärnbränsle
· timmertruckar
· strålning i samhället
· uranklyvning
· vågkraft
· påverkan på djur och natur

Samarbete skola och arbetsliv

Här ser vi en av två grupper som valde att arbeta med vågkraft. Vattenfall forskar i alternativa energikällor och samarbetar med det irländska företaget Wavebob och Uppsala-företaget Seabased.

Samarbete skola och arbetsliv

Under mässan fick elever och besökare rösta fram bästa Ringhals-projekt och bästa Södra-projekt.

Samarbete skola och arbetsliv

David Nilsson, Johan Larsson och Jacob Svensson på bilden har tillsammans med David Broms och Karl Alberoth byggt en modell av en kokvattenreaktor. Dessa killar från Bläshammarskolan fick flest röster och vann Ringhals-klassen.
Vinnare i Södra-klassen blev Eric Schedin, Marcus Lundgren och Jimmy Eriksson från Buaskolan. De visade vad pappersmassa är och vad det används till.

Åsa Apelqvist valde att undersöka påverkan på djur och natur.

Åsa Apelqvist valde att undersöka påverkan på djur och natur. Eftersom både Ringhals och Södra Cell Värö är så stora fabriker var hon övertygad om att företagens miljöpåverkan var stor. Under arbetets gång blev hon förvånad över hur mycket som görs för miljön och hur lite de båda industrierna faktiskt påverkar omgivningen.