Nyhet | 2012-11-30 | 12:20

SKB ändrar tidplan för kärnbränsleförvaret

Det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark får en delvis justerad tidsplan, med innebörden att planerad byggstart flyttas fram.
 
Svensk Kärnbränslehantering, SKB, har beslutat att justera tidsplanen för det planerade kärnbränsleförvaret för använt kärnbränsle. Bygget av kärnbränsleförvaret beräknas nu kunna starta senast i början av år 2019.

För SKB:s del innebär den justerade tidsplanen att man, inom ramen för kärnbränsleprogrammet, kommer att prioritera den pågående tillståndsprocessen framför förberedelser för byggstart.

Parallellt med tillståndsprövningen av SKB:s ansökan om att få bygga kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen, förbereds en ansökan om att få bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, som ska lämnas in under nästa år. Planerad byggstart för ett utbyggt SFR påverkas inte av beslutet.

Läs mer
Så tar vi om hand det radioaktiva avfallet från våra anläggningar
SKB:s hemsida (nytt fönster)