Nyhet | 2009-05-27 | 15:58

SKB förväntas meddela platsval för slutförvar i juni

I juni räknar Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) med att kunna meddela var de rekommenderar att det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle ska byggas.

Platsvalet har engagerat många i de aktuella kommunerna Östhammar och Oskarshamn. Omfattande undersökningar för att ta reda på vilken av platserna som bäst uppfyller kraven på långsiktig säkerhet har genomförts. Valet görs efter nära 20 års studier och undersökningar.

Efter en period med sammanställning och analys av samtliga resultat beräknar SKB att kunna meddela sitt val av plats i juni.

År 2010 planerar SKB att lämna in ansökningarna för slutförvaret till miljödomstolen och regeringen. Målsättningen är att slutförvaret ska vara redo att ta emot avfall år 2020.


Så tas radioaktivt avfall om hand
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB