Nyhet | 2009-12-14 | 08:45

SKB ska sälja unik kärnkraftkompetens

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har uppdraget att ordna slutförvaring av det utbrända kärnbränslet. I det arbetet har SKB efter 30 års forskning skaffat sig en världsunik kompetens. Vattenfall Power Consultant har utvecklat en strategi för hur denna ska kunna säljas internationellt.

Personer kring ett konferensbord

– SKB har sannolikt kommit längst i världen med att utveckla ett slutförvar för högaktivt avfall. Många i branschen världen över studerar SKB:s arbete, berättar Martin Ingels vid Vattenfall Power Consultant.

Just nu sker också en renässans för kärnkraften världen över.
– Det finns dock ingen demokrati som sjösätter ett nytt kärnkraftprogram utan att ha svaret på vad man ska göra med avfallet.

Det är här den nya affärsstrategin kommer in i bilden. SKB har ett dotterbolag, SKB International Consultants (SKB IC).
– SKB IC vände sig till oss för att få råd om hur man bäst skulle ta vara på dessa nya möjligheter. Efter analys blev vårt råd att sälja kunnandet i ”paket”, snarare än som konsulttjänster, för att även kunna få betalt för SKB:s genom åren uppbyggda strukturkapital.

– Det handlar om att gå in i ett partnerskap med kunden och ta sitt ansvar för hur implementeringen av ”paketet” genomförs, säger Martin Ingels.

Det blir även väsentligt billigare för kunden, jämfört med att utveckla denna kunskap själv. Den här affärsmöjligheten kan mycket väl komma att ge Sverige ett nytt, medelstort exportföretag. SKB:s vd Claes Lindberg säger så här:

– Vi är väldigt nöjda med professionalismen hos det här gänget som hjälpt oss. De har presenterat en del fräscha och bra idéer till förändringar av affärsstrategisk art som innebär en stor skillnad för oss.


Kontakta: Lena Ingårda, 08-739 76 22