Nyhet | 2007-06-04 | 13:48

SKI i ny rapport ”Forsmark uppfyller kraven”

Under morgonen har Ekot rapporterat om en ny rapport från SKI där ”skarp kritik” riktas mot Forsmark med fokus på MTO-perspektivet (människa-teknik-organisation).

I rapporten som senare på förmiddagen anlände till Forsmark per fax står det i en sammanfattning:
”SKI:s samlade bedömning är att FKA uppfyller kraven men samtidigt har en hel del förbättringsbehov. Storleken på förbättringsbehoven bedöms sammantaget som måttliga. Säkerhetsbetydelsen kan på kort sikt betraktas som måttlig men på längre sikt stor. Denna bedömning görs i perspektivet av att man planerar flera stora anläggningsändringar.”

Det arbete som SKI refererar till gäller ombyggnad av kontrollrum som gjordes 2005. Själva inspektionen genomfördes i slutet av februari i år.

- Eftersom vi ännu inte haft möjlighet att gå igenom rapporten är det svårt att i detalj kommentera dess innehåll. Men självklart är vårt förbättringsarbete ständigt pågående där SKI:s och andras råd och krav är viktiga för oss, säger Jan Edberg VD för Forsmark.