Nyhet | 2007-10-23 | 16:01

Skolklasser ute på Lillgrund

Åttondeklassarer från Strandskolan i Klagshamn kom på besök till Lillgrund för att lära sig mer om energi och hållbar utveckling. Studiebesöket är en del i ett projekt som Vattenfall driver i samarbete med miljöförvaltningen i Malmö Stad.

Skolklasser besöker Lillgrund

Den 22 oktober var två åttondeklasser från Strandskolan i Klagshamn på studiebesök på Lillgrund. Tillsammans med sin lärare Jeff Karlsson, Åsa Hellström från miljöförvaltningen i Malmö Stad och Annah Karlsson från Vattenfall tog de en åktur genom vindkraftsparken.

Projektet är ett samarbete med Malmö Stad

Studiebesöket är en del i ett projekt som Vattenfall driver i samarbete med miljöförvaltningen i Malmö Stad. Syftet är att få eleverna intresserade av energifrågor och hållbar utveckling genom att visa dem kopplingen mellan energi och miljö. Lillgrund vindkraftpark är ett exempel på hur Vattenfall arbetar med hållbar energiproduktion.

Mer om projektet

Eleverna har också varit på studiebesök i Västra Hamnen i Malmö och tittat på de energilösningar som finns där, bland annat solceller. De har jobbat med frågorna i den vanliga undervisningen och nu ska de bygga en modell på temat ”Klagshamn 2040” . Modellen kommer att bli ett scenario för framtidens energiförsörjning och eleverna får ta hänsyn till klimatförändringen.

Läs mer mer om projektet på www.vingkraft.se:

Lillgrund vindkraftpark

I november blir Sveriges största vindkraftpark färdig. Flera av möllorna på Lillgrund snurrar redan och innan året är slut beräknas parken kunna producera cirka 330 000 MWh förnybar el på årsbasis. Det motsvarar behovet av hushållsel till drygt 60 000 hem. Lillgrund blir världens tredje största vindkraftpark till havs och byggnationen har pågått sedan 2006.

Här kan du läsa mer om Lillgrund vindkraftpark

Lär dig mer:
Vinden som energikälla
Så här fungerar ett vindkraftverk