Nyhet | 2009-12-09 | 11:00

Skyddsnivån höjs för transformatorstationer

Kameraövervakning och andra typer av passivt skydd är på väg in i ett antal svenska transformatorstationer. Orsaken är ett ökande antal fall av inbrott, skadegörelse och sabotage. Vattenfall Power Consultant tillhandahåller expertis.

Transformatorstationer

– Insatserna görs vid stationer som av Svenska Kraftnät bedömts som särskilt viktiga för elförsörjningen. Det kostar ju också rätt mycket att installera det här skyddet, säger Bertil Svensson på Vattenfall Power Consultant. Han och medarbetarna har arbetat med uppgiften i ett par års tid, vid det här laget, i uppdrag för bland andra Vattenfall Eldistribution.

Det förhöjda skyddet betalas delvis av Svenska Kraftnät genom ekonomiska bidrag. Dessa kan kraftbolaget söka, ifall en transformatorstation återfinns bland dem som prioriterats i skyddshänseende av Svenska Kraftnät.

– Stora transformatorstationer är komplexa anläggningar som fordrar speciell kompetens när man ska öka skyddet, understryker Bertil Svensson. Han påpekar också att det handlar om skydd för tredje man:
– Det förekommer att stängsel klipps upp, sannolikt av metalltjuvar. Men då finns det också risk för att barn kan ta sig in i anläggningen och komma till skada.


Kontakta: Bertil Svensson, 070-697 87 49