Nyhet | 2011-07-04 | 16:55

Smart Grids – är visionen på väg att bli verklighet?

Smarta nät kommer att förenkla vardagen för elproducenter och sätta kundens behov i fokus. Det konstaterade deltagarna i det seminarium om smarta nät som Vattenfall anordnade i Energihuset under måndagen. [caption id="attachment_12312" align="alignright" width="240" caption=""Smarta nät kommer i första hand kunderna till godo" menar Torbjörn Wahlborg"][/caption] – Smarta nät är i första hand något som kommer kunderna tillgodo. Det är viktigt att vi kommer ihåg det när vi pratar om tekniska lösningar, betonade Torbjörn Wahlborg, chef Distribution & Sales samt Vattenfall Sverige. Genom fjärravlästa mätare kommer kunderna att kunna styra sin förbrukning, tillvarata billig el från exempelvis vindkraft. Kunderna blir även fakturerade för sin exakta elförbrukning, istället för som tidigare, genom schablonavräkning. Vindkraft och solpaneler – Vi får inte glömma bort konsumentintresset när vi pratar om smarta nät. För att utvecklingen ska lyckas har vi från regeringens sida tillsatt en handlingsplan. Med den hoppas vi förena och få de olika aktörerna att jobba tillsammans. Inte bara företag inom den traditionella kraftindustrin, utan även IT-tjänster, telecomföretag och konsumenternas intresse, konstaterade Sven Jonsson, politiskt sakkunnig, näringsdepartementet. Intelligenta elnät är också nödvändigt för att vi ska leva upp till EU:s klimat och miljömål 20-20-20. – Smarta nät behövs för att möta framtidens behov År 2030 är dessa en förutsättning för ett väl fungerande energisystem., poängterade Torbjörn Wahlborg. Smarta nät omfattar allt från avancerad mätning, och kraftelektronik till distribuerade energiresurser samt intelligenta hem och elektriska energisystem i fordon. Fördelarna är bland annat en ökad kostnadseffektivitet, flexibilitet, breddat tjänsteutbud och förbättrad miljöprestanda. I Sverige handlar smarta nät i huvudsak om att kunna ta emot mer vindkraft medan det i exempelvis Tyskland handlar om både vindkraft och lokalt producerad el från solpaneler. Den el som inte själv används av dem som producerar kan säljas på det allmänna elnätet. För att detta ska kunna hanteras i stor skala måste elnäten moderniseras. – Det finns ett antal drivkrafter för förändring. Fortsatt ekonomisk tillväxt innebär ökad efterfrågan på energi. Det omfattar i högsta grad el, gärna hållbart producerad, sade Torbjörn Wahlborg. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iMZjOJ_Ufso[/youtube]Hur ser det då ut på den nordiska marknaden? – Redan idag har våra nät smarta mätare för fakturering, sensorer, annan utrustning för fjärravläsning och vi har introducerat en hög grad av automation i näten. Smart Grid Gotland är ett exempel på vad vi gör för att samla och testa alla smarta nätfunktioner i ett nät, en modell av framtidens elnät, konstaterade Torbjörn Wahlborg. Smart Grid Gotland är ett samarbete mellan Vattenfall, ABB och KTH och är ett verkligt nät med verkliga kunder som storskaligt integrerar vindkraft. – Ofta existerar enskilda produkter och lösningar – men systemen och systemkunskapen som knyter dessa samman saknas. På Gotland kan många av de nya lösningarna provas samtidigt, sade Per Halvarsson, ABB. [caption id="attachment_12318" align="alignnone" width="450" caption="Smart Grid Gotland är ett samarbete mellan Vattenfall, ABB och KTH"]Smart Grid Gotland är ett samarbete mellan Vattenfall, ABB och KTH[/caption] Hur kommer kunderna att kunna få en fördel av detta? – Andra former av elavtal, timmätning och nya laddlösningar för elbilar är några fördelar med smarta nät. Att synliggöra elförbrukningen, med exempelvis en EnergyWatch är ett annat exempel på hur kunden redan idag kan se sin elförbrukning i realtid och vad som förbrukar mycket el i hemmet. Andra fördelar är förnybar produktion som kommer att göra det möjligt för kunderna att producera småskalig el, sade Torbjörn Wahlborg. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7z7VUyAeplo[/youtube] Fakta: EU:s klimat och miljömål innebär att man till år 2020 ska ha reducerat utsläppen av växthusgas med minst 20 procent, att 20 procent av energiförbrukningen ska komma från förnybara källor samt en minskning av energiförbrukningen på 20 procent.