Nyhet | 2013-01-14 | 09:40

Smart papperskorg till Uppsala

Big Belly Solar pressar soporna själv och säger till när den måste tömmas. Papperskorgen ska hjälpa Uppsala att bli en klimatsmartare stad. – Svenskar är bra på källsortering hemma. Men vi måste bli bättre på det på allmän plats, säger Mia Nordström på Vattenfall. Uppsala kommun har satt upp tuffa mål. Staden ska ta täten när det gäller energieffektivisering och minska sina koldioxidutsläpp med 45 procent fram till 2020. Några av åtgärderna är kanske inte direkt synliga för det mänskliga ögat, till exempel gröna hyresavtal och hållbara varutransporter. Men det blir det ändring på 2013. Då ska Uppsala bli bäst på källsortering med smarta papperskorgar. [caption id="attachment_18759" align="alignleft" width="400"]Big Belly Solar är bland annat utrustad med solpaneler. Foto: Jm2p marketing Big Belly Solar är bland annat utrustad med solpaneler. Foto: Jm2p marketing[/caption] Pressar sopor med solen De nya kärlen, av typen Big Belly Solar, kommer att ha återvinning av plast, glas och brännbart. I anslutning finns även batteriholk och pant av aluminiumburkar. Det är inte heller den enskilda Uppsalabon som ska bli bättre på källsortering, själva hanteringen av avfallet ska också effektiviseras. Kärlen är utrustade med solpaneler och kompressorer för att trycka ihop innehållet på plats. Avfallet pressas samman, onödig luft pressas ut. Resultatet blir att stationerna får plats med mer skräp och inte behöver tömmas lika ofta. Big Belly Solar är också utrustad med ett bevakningssystem och sensorer. När kärlet är fullt meddelas centralen automatiskt att det är dags för tömning. Redan nu finns Big Belly-stationer i bland annat Boston och Nottingham. Det finns även ett kärl i Malmö, men satsningen i Uppsala är den första stora i Norden. Sammanlagt ska sju Big Belly Solars ställas ut i Centrala Uppsala. Prognosen är positiv. I tidigare städer har stationerna bidragit till att göra avfallshanteringen upp till 80 procent mer effektiv. Stort åtagande Initiativtagare för satsningen är Mia Nordströn, projektledare för Hållbara städer på Vattenfall. – Svenskar är bra på källsortering hemma. Men vi måste bli bättre på det på allmän plats. Detta är en enkel och konkret möjlighet. Vattenfall har varit väldigt aktivt i Uppsala Klimatprotokoll sedan arbetet började 2009. Bland annat har man varit med och tagit fram åtgärdsplaner för att hjälpa bostadsrättsföreningar att minska sina koldioxidutsläpp. Till år 2020 ska Vattenfall bygga en ny biobränsleledad anläggning och bli koldioxidneutral i sina värmeleveranser. Men även idag kan man erbjuda koldioxidneutral fjärrvärme för företag och organisationer. Målsättningen för Klimatprotokollets tre första år var en 3.4 procents sänkning av koldioxidutsläppen. Facit blev dubbelt så bra; 7.8. Mia Nordström säger att Vattenfalls insatser var en viktig del av arbetet. Men än finns mycket kvar att göra. – Vi behöver fler gemensamma åtgärder. Genom att agera tillsammans med våra anställda, kunder, medborgare och besökare i Uppsala kan vi nå ännu längre. Se hur papperskorgen fungerar: Uppsala klimatprotokoll • Uppsala har som mål att sänka stadens koldioxidutsläpp med 45 procent fram till 2020. • Uppsala Klimatprotokoll är ett samarbete mellan lokala företag och organisationer för att bidra till att målen som kommunen har satt upp ska uppnås. För att nämna några ingår Vattenfall, Uppsala universitet, City of Care, Friskis & Svettis, Sveriges Lantbruksuniversitet och IKEA. • Medlemmarna har åtagit sig att minska utsläppen och energieffektivisera sin egen verksamhet, redovisa sitt arbete och resultat och bidra till att uppnå de gemensamma målen. • Klimatprotokollets arbete är indelat i treårsperioder. Under den första perioden, 2009-2012, var ambitionerna att sänka koldioxidutsläppen med 3.4 procent. Resultatet blev det dubbla; 7.8 procent.