Nyhet | 2011-07-04 | 19:49

Smarta nät är snart verklighet

På måndagens seminarium om intelligenta elnät, smart grids, diskuterade en initierad panel vad som krävs för att möta utmaningen med en stor andel vindkraft och andra förnybara energikällor. Det rådde stor enighet på scenen i Vattenfalls energihus om att morgondagens smarta nät inte klarar sig utan smarta kunder som genom löpande tillgång till elpriser kan se till att elförbrukningen följer den mer ojämna produktion som blir följden av mer vind i elsystemet. Lena Ek, EU-parlamentariker, menade att fast Sverige är långt framme när det gäller kvalitet på elnäten och moderna elmätare finns det saker som hon saknar, framför allt en funktion som visar elpriset. Med en sådan kan kunderna välja att tvätta när priset är lägre sa hon. [caption id="attachment_12345" align="alignleft" width="444" caption="Tony Rosten, Tomas Kåberger, Lena Ek, Åke Svensson och Sven Jonsson under seminariet om Smart Grids på måndagen."]Tony Rosten, Tomas Kåberger, Lena Ek, Åke Svensson och Sven Jonsson under seminariet om Smart Grids på måndagen.[/caption] Tomas Kåberger, generaldirektör Energimyndigheten, ville gärna se att bland annat vitvaruindustrin involverades i utvecklingen. Med elektronikens hjälp skulle exempelvis varmvattenberedaren kunna programmeras att starta när elpriset är lägre, till exempel på natten. Sven Jonsson, politiskt sakkunnig på Näringsdepartementet, sa att regeringens roll i första hand är att ta fram en handlingsplan där viktiga frågor utreds. Det gäller till exempel områden som forskning och utveckling, personlig integritet, IT-strategier. Det är där regeringen har en roll, inte att stå för tekniska investeringar, menade han. Moderatorn, Mattias Johansson från den gröna tankesmedjan Fores, ställde också frågan till panelen om vem som ska betala för investeringarna. Tony Rosten, stf generaldirektör på Energimarknadsinspektionen betonade att hela energiomställningen kostar pengar, men att smarta nät är ett sätt att minimera de kostnaderna. I slutänden ska kostnaderna läggas på nätavgiften, sa han. Tomas Kåberger menade att de möjligheter som it-lösningarna ger leder till att dyr elproduktion inte behöver tas i drift och att de pengarna kan användas till investeringar. Finns det pengar att hämta i EU? Ja och nej, det finns förslag om att använda EUs strukturfonder till att rusta upp näten, sa Lena Ek, men det handlar om de fattigaste medlemsländerna och inte de nordiska. Åke Svensson, ordförande i Gotlands regionstyrelse trodde att konsumenterna var beredda att betala mer för att få en bättre miljö och anförde enigheten om vindutbyggnad på Gotland som exempel på det. Det tar tid att ändra människors beteende, var de flesta ense om, men Lena Ek pekade på att mycket redan har hänt. Till exempel, framhöll hon, har vitvaruindustrins miljömärkning lett till att en stor del av konsumenterna idag väljer vitvaror med de högsta miljöbetygen, även om kostnaden är högre.