Nyhet | 2010-07-06 | 16:54

Smarta nät – inte bara ett modeord

Smarta nät är något av ett modeord, men framför allt en lösning på aktuella problem inom energiförsörjningen. Det konstaterade deltagarna i det seminarium om smarta nät som Vattenfall anordnade i Visby idag  – ett av flera seminarier under Almedalsveckan på temat smarta nät. [caption id="attachment_6937" align="alignnone" width="450" caption="Yvonne Fredriksson, Sten Jakobsson, Mikael Odenberg, Anders Richert och Torbjörn Wahlborg"][/caption] Teknisk förnyelse och nya regler krävs för att ta klara balansen utbud-efterfrågan på elmarknaden i framtiden. Det gäller att få in vindkraft och annan småskalig produktion i systemet, hantera balansproblem och variationer i frekvens och spänning. Med elbilar kommer det också in olika batterilösningar. Allt detta kan det traditionella nätet inte hantera. – Klimatfrågan kommer under många år framåt att vara avgörande för utvecklingen inom energibranschen. Vi får mer vindkraft, biomassa och annan form av småskalig elproduktion, inklusive solceller och elfordon. De blir viktiga inslag i kampen för ett bättre klimat. Allt det här ställer stora krav på anpassning av nätstrukturen, konstaterade Vattenfalls Nordenchef Torbjörn Wahlborg. Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson noterade att hennes organisation kommer att besluta om nya regler från 2012, som ger säkrare förutsättningar för investeringar och incitament för att få elnäten att fungera bättre än idag. – Investeringarna i nätbranschen har ökat kraftigt, från 4 miljarder 2000-2001 till 12 miljarder 2008. Mest har det handlat om nedgrävning av kablar, men visar att det finns vilja i branschen att satsa på utveckling av näten, sade hon. Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg tyckte att utvecklingen i elbranschen kan sammanfattas i ett ord: spännande. Ingen annan sektor kommer att investera så mycket – i både produktion och nät. Att säkra elbalansen med den nya produktionen och koppla samman en framväxande baltisk marknad med Norden är stora uppgifter under den närmaste framtiden, noterade han. Anders Richert, nätchef Svensk Energi, påpekade att systemet idag är väl anpassat till stora aktörer, men regelverket måste vara tydligt så att det underlättar också för små aktörer att vara med. – Den som sätter upp en solpanel tjänar inga pengar på det, men är med och gör nytta, ansåg han. Sten Jakobsson, vd ABB Sverige, konstaterade att det smarta nätet och alla förändringar i dagens regelsystem är till för att hantera framtiden med mer förnyelsebar energi, kapa förbrukningstoppar och hålla kostnaderna nere. Ur kundens perspektiv finns det tre nyttor med smarta elnät, ansåg Yvonne Fredriksson: Pris, leveranssäkerhet och förnybart. – Investeringen handlar mycket om leveranssäkerhet. Om vi ska få in 25 TWh förnybar energi som är regeringens mål måste näten ha kapacitet att ta emot dem. Torbjörn Wahlborg noterade att ingen kanske är riktigt på det klara med alla förändringar det smarta elnätet innebär. – En stor del har vi inte sett ännu, det kommer att utvecklas närmaste 5-10 åren. Vi har till exempel möjlighet i Finland för Vattenfalls kunder att se sin elförbrukning med någon timmes eftersläpning. Det är många som gillar det. Andra funktioner kommer vi att se så småningom.