Nyhet | 2008-09-01 | 13:00

Smidig inpassering i Forsmark

Skyddsvakterna i huvudentrén har fullt upp i samband med sommarens revisioner i Forsmark. Då kommer ett stort antal nya personer för att utföra jobb i anläggningen.

Exempelvis vittnar antalet föranmälningar om att omkring 1000 nya personer kom för att jobba i Forsmark i samband med Forsmark 1:s revision, som genomfördes under perioden 11 maj till den 29 juni. Alla kommer förstås inte på samma gång, men arbetsbelastningen är hög i huvudentrén dit samtliga revisionsarbetare kommer för att få sina tillträdeshandlingar. Sammanlagt har omkring 2500 externa medarbetare passerat genom grindarna i samband med årets revisioner på de tre blocken.
- För att hålla nere väntetiderna bemannar vi upp med extra personal och dessutom utökar vi öppettiderna i huvudentrén när det behövs, berättar Malin Wik, skyddsvakt vid G4S.

Visst får en och annan revisionsarbetare vänta en stund i huvudentrén på att få sina tillträdeshandlingar, men dröjsmålen är inte så många att de får konsekvenser för revisionsarbetet.

Vid stationerna för säkerhetskontroll i inpasseringsbyggnaderna flyter det också på bra.
- Vi har inte haft problem med köbildning, konstaterar Juha Rintala, chef för bevakningen i Forsmark. Revisionen vid Forsmark 3 genomfördes under perioden 13 juli till 7 augusti, medan revisionen av Forsmark 2 pågår under perioden 17 augusti till 8 september.

Fotnot: Från och med den 1 januari 2008 infördes nya person-, gods- och fordonskontroller vid inpassering till bevakat område i Forsmark. Detta för att kontrollera att otillåtna föremål inte tas in i anläggningen. De nya säkerhetskontrollerna tillämpas på alla personer som medges tillträde till anläggningen.