Nyhet | 2011-11-22 | 09:15

Smidig övergång till fjärrvärme i nederländska Arnhem

Köpcentret och tre intilliggande hyreshus i stadsdelen Presikhaaf, Arnhem, Nederländerna är nu inkopplade på fjärrvärmenätet. En stor vinst för miljön. Genom att använda avfallsvärme från kraftvärmeverket De Kleefse Waard kan shoppingcentret och de omgivande byggnaderna minska sina koldioxidutsläpp med 70 procent. Under de senaste 18 månaderna har Heat Netherlands Operations arbetat hårt med att bygga ut fjärrvärmen i Presikhaaf. I början av oktober bytte tre hyreshus med cirka 500 lägenheter och köpcentret Presikhaaf med 90 butiker till fjärrvärme. Fastighetsbolaget Corio som äger köpcentret valde fjärrvärme eftersom företaget har som mål att göra alla sina köpcentrum mer hållbara ur miljösynpunkt. [caption id="attachment_14451" align="alignleft" width="300" caption="Winkelcentrum i Arnhem."]Winkelcentrum i Arnhem.[/caption] Nära samarbete med kommun och Feenstra Butikerna i köpcentret kunde hålla öppet som vanligt medan fjärrvärmen installerades. Ur teknisk synvinkel är det komplicerat att ansluta befintliga byggnader till fjärrvärme utan orsaka störningar i onödan. Arbetet har krävt ett nära samarbete med kommunen och med värmeinstallationsföretaget Feenstra. Störningarna kunde minimeras och besparingen som nu görs motsvarar energin från 32.000 m2 solcellspaneler. Att ansluta befintliga byggnader till fjärrvärmenätet erbjuder stora möjligheter. Med tanke på den låga nybyggnationstakten i Arnhem blir det allt viktigare att ansluta befintliga byggnader till fjärrvärmenätet.