Nyhet | 2009-12-16 | 13:55

Snabb insats för ny kraftledning

Vid trädgränsen några mil norr om Östersund håller en ny vindkraftpark på att växa fram. Ägaren Jämtkraft fick bråttom med ledningsprojekteringen fram till anslutningen till stamnätet och vände sig till Vattenfall Power Consultant, som snabbt löste problemet.

Vindkraftverk i Jämtland

– Det handlade om 47 kilometer ny ledning. Eftersom tidplanen var extremt tight, så kontaktade Jämtkraft Vattenfall Power Consultant innan förstudien påbörjades. Enligt tidplanen så måste projekteringen av ledningen vara klar på 3 månader, berättar Ingemar Karlsson.

Uppgiften var att snabbt ta fram kompletta handlingar för en utförandeentreprenad inklusive inmätningar i fält och markundersökningar.

– Alla uppdrag av den här typen är ju unika, men det gick väldigt snabbt, inte minst för att vi hade ett smidigt samarbete med Jämtkraft och en bra dialog med markägarna, vilket alltid är A och O i sådana här uppdrag, säger Ingemar Karlsson.

Ronny Asplund på Jämtkraft konstaterar att projektet gått bättre än man vågat drömma om. Det gick inte ens ett år från förplanering till första spadtaget.

– Ledningen blir cirka 7 kilometer längre än avsett, på grund av markägares och myndigheters önskemål. Det gjorde att projektet hamnade i tidsnöd. Men Vattenfall Power Consultant satte in oerhört duktigt folk på stakningsarbetet och fältarbetet, så vi är mycket nöjda!

Vindkraftparken kommer i ett första skede att få en effekt av 20 MW, men anslutningsmöjligheter finns i framtiden för en utbyggnad till 100 MW. Avsikten är att den ska tas i drift hösten 2010.


Kontakta: Ingemar Karlsson, 08-739 72 25