Nyhet | 2009-09-22 | 08:50

Snabbare mobiltelefonnät byggs med Vattenfalls hjälp

När TeliaSonera bygger mobiltelefonnät måste de hitta lämpliga platser att placera sina antenner på. Vattenfall vill mernyttja den infrastruktur som redan finns genom att hyra ut plats i bland annat befintliga master. Det gynnar både kunden, Vattenfall, samhället och miljön.

Tommy Thörnqvist

Tommy Thörnqvist, TeliaSonera

Att till exempel bygga egna master är dyrt och av den anledningen undersöker TeliaSonera först möjligheten att hyra en mastplats av Vattenfall eller någon annan som redan har en befintlig kommunikationsmast.

Snabba svar på förfrågan är viktigt

Etableringstiden för att bygga ett mobilnät är väldigt lång. När vi skickar ut en så kallad inplaceringsförfrågan för att hyra mastutrymme är det viktigt att få ett snabbt svar på om det är möjligt att använda motpartens master. Och Vattenfall är mycket alerta och ger snabba svar. De är dessutom kunniga och de flesta problem som uppkommer brukar gå att lösa per telefon vilket är smidigt för oss, säger Tommy Thörnqvist på TeliaSonera.

Att merutnyttja befintlig infrastruktur är bra för både kunden, Vattenfall, samhället och miljön. Just produkten inplacering av antenn innebär att Vattenfall upplåter plats för kommunikationsutrustning i master, kraftledningsstolpar, skorstenar, värmekraftverk och andra höga byggnader.

Fungerande samarbete sedan 80-talet

Vi har haft ett väl fungerande samarbete med Vattenfall sedan mobiltelefonnäten byggdes under tidigt 80-tal. På senare år har samarbetet intensifierats och när vi nu ska bygga ett nät för mobilt bredband, 4G, som kommer att ta flera år att bygga, kan samarbetet utvecklas ytterligare. Vi har dessutom ett ramavtal med Vattenfall som gör att förfarandet blir enkelt och gör det lättare för oss att beräkna våra kostnader, säger Tommy Thörnqvist.

Fakta 4G

Tekniken heter LTE, Long Term Evolution och hastigheten är 10 gånger högre än 3G. Det innebär att det måste vara tätare mellan basstationerna. Basstationer består (liksom 2G och 3G) av stativmonterad radioutrustning som förbinds med antenner via koaxialkablar. Antennerna placeras i master eller på höga byggnader. Radioutrustningen i små byggnader vid masterna eller i rum i de byggnader som används som antennbärare.