Nyhet | 2011-03-08 | 10:11

Snabbast växande energislaget i Europa - Vindkraft

[caption id="attachment_10318" align="alignleft" width="200" caption="Alla tycker om vindkraft säger Matthew Green, Projektledare vid vindkraftparkbygget i Ormonde."]Alla tycker om vindkraft säger Matthew Green, Projektledare vid vindkraftparkbygget i Ormonde.[/caption] - Alla tycker om vindkraft. Vi har bara mött positiva reaktioner. Det är en intressant teknologi som driver utvecklingen framåt. Vindkraft är just nu det snabbast växande energislaget i Europa och en av hörnstenarna i omvandlingen av energisystemet för att minska utsläppen av växthusgaser. Vattenfall är en av världens ledande utvecklare och operatörer av vindkraft. Vindkraft – det snabbast växande energislaget i Europa Vindkraft är just nu det snabbast växande energislaget i Europa och en av hörnstenarna i omvandlingen av energisystemet för att minska utsläppen av växthusgaser. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pKffoF9X-kk[/youtube] Vattenfall är en av världens ledande utvecklare och operatörer av vindkraft. Vindkraft har betydande tillväxtmöjligheter. Vattenfall ska fortsätta att expandera inom havsbaserad vindkraft i länderna runt Nordsjön samt inom landbaserad vindkraft på prioriterade marknader.