Nyhet | 2009-07-07 | 12:25

Snabbstopp i kärnkraftverket Krümmel undersöks

På lördagen den 4 juli klockan 12.02 lokal tid inträffade ett fel på en av de två transformatorer som ansluter Krümmels kärnkraftverk i Hamburg till elnätet. Orsaken var, enligt vad utredningen hittills visat, en kortslutning inne i transformatorn. Till följd av detta kopplades anläggningen bort från elnätet. Helt planenligt stängdes anläggningen därefter snabbt ner genom att 205 styrstavar automatiskt sköts in i reaktorn. Därefter minskades trycket i reaktorn, som nu är i så kallat kylläge. Ernst Michael Züfle, VD för Vattenfall Europe Nuclear Energy, meddelade på söndagen den 5 juli att Vattenfall ingående ska undersöka omständigheterna kring snabbstoppet av kärnkraftverket i Krümmel och vidta nödvändiga åtgärder. Kritik har även riktats mot informationsflödet kring händelsen, då inspektionsmyndigheten, socialministeriet i Kiel, först informerades om incidenten av polisen och inte av Vattenfall. "Vi beklagar djupt att detta har gett allmänheten anledning till oro", sade Züfle. "Jag ber uppriktigt om ursäkt för bristerna i vårt informationsflöde, som ledde till att inspektionsmyndigheten inte fick den första informationen från oss. Vi kommer att göra allt vi kan för att undvika misstag som detta framöver." Kärnkraftverket kommer inte att återstartas förrän de tekniska och organisatoriska frågorna klarats upp tillsammans med inspektionsmyndigheten, vilket sannolikt kommer att ta några månader. "Säkerhet måste alltid gå före snabbhet" sade Züfle i sitt uttalande. Incidenten har i Sverige rapporterats bland annat i DN.