Nyhet | 2007-10-31 | 11:01

Snart dags för huvudförhandling

Inom kort hålls Miljödomstolens huvudförhandling om Trolleboda vindkraftpark.

Miljödomstolen anser att alla frågor kring Trolleboda vindkraftpark är tillräckligt utredda för att kunna hålla en huvudförhandling. Vi räknar med att huvudförhandlingen blir i november 2007. Miljödomstolens förhandlingar brukar alltid hållas lokalt och Vattenfall har föreslagit att den skall äga rum i Bergkvara. Miljödomstolen kommer att kalla till huvudförhandling genom annons i lokaltidningarna.

Synpunkter

Karlskrona kommun, Länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge län samt Kammarkollegiet har krävt tydligare precisering av vindkraftparkens utformning. Mörbylånga kommun vill att antalet vindkraftverk begränsas till 15 stycken. Fiskeriverket anser att kablarna ska läggas ner i botten till sådant djup att påverkan på fisk och fiske minimeras. Synpunkter har också kommit på val av kabel, färgsättning av vindkraftverken, tidpunkter då arbete i vatten ska utföras samt kontrollprogram.

Vattenfalls svar

Den 21 september 2007 svarade Vattenfall på de synpunkter som kom in till miljödomstolen i Växjö. Läs våra svar till miljödomstolen.

Tidplan

Om huvudförhandlingen blir i november räknar vi med att få en dom i januari 2008. Därefter ska en aktuell kostnadsberäkning göras. Den ligger till grund för ett investeringsbeslut. Parken måste ha ekonomisk bärkraft enligt de avkastningskrav som vi har på alla våra projekt. Vattenfalls styrelse har ännu inte fattat beslut om att bygga Trolleboda vindkraftpark. Om detta sker under våren 2008 kommer vindkraftparken att byggas 2010 till 2011.


Ladda ner Vattenfalls svar till Miljödomstolen