Nyhet | 2012-04-17 | 17:14

Snart dags för revision på Forsmark

Revision på Forsmark 2012

Om en månad går startskottet för årets första revision på Forsmark. Den 13 maj ställer Forsmark 2 av för underhåll och moderniseringar. Reaktortanken ska genomgå omfattande provningar och flera säkerhetshöjande åtgärder kommer att utföras.

Revisionen på Forsmark 2 är årets första och längsta revision på Forsmark. Den beräknas pågå i 35 dygn mellan den 13 maj och den 17 juni.

Utöver bränslebyte kommer ett stort antal underhållsarbeten och moderniseringar att genomföras, liksom omfattande inspektioner och provningar av anläggningen.

En av de största provningarna som görs under revisionen är provningen av reaktortanken. Reaktortanken omsluter hela reaktorhärden och alla svetsskarvar i reaktortankens lock, botten och väggar ska undersökas, både på insidan och på utsidan. Provningar genomförs med jämna intervaller enligt det kontrollprogram som Forsmark satt för anläggningen, i samstämmighet med Strålsäkerhetsmyndighetens krav.

Säkerhetshöjande åtgärder

Flera säkerhetshöjande åtgärder kommer också att utföras under revisionen. Tåligheten för jordbävningar ska förbättras, bland annat genom att ställverk som ingår i anläggningens reservkraftssystem förstärks. Åtgärden är en konsekvens av stresstesterna, det vill säga de utredningar som gjordes av samtliga kärnkraftverk inom EU med anledning av händelserna i Japan förra året.

Dessutom ska nya anslutningar till kylkretsarna i reaktorinneslutningen installeras. Detta innebär att anläggningen får ytterligare möjlighet att kyla reaktorn.

Mer om revisionerna på Forsmark