Nyhet | 2011-09-01 | 17:58

Snart startar revisionen på Forsmark 3

Revision på Forsmark 3

På söndag den 4 september börjar årets sista revision på Forsmark. Då ställer Forsmark 3 av för att genomgå underhåll, provningar och moderniseringar.

Revisionen beräknas pågå i 42 dygn. Ett stort antal underhållsarbeten och säkerhetshöjande arbeten kommer att utföras. Ungefär 1 000 personer kommer att delta i arbetet.

Till de större arbetena under revisionen hör bland annat modernisering av det batterisäkrade nät som kan förse reaktorns säkerhetssystem med el om det ordinarie nätet skulle bli spänningslöst, byte av interndelar i reaktorn samt byte av rör i delar av kylvattensystemen.

Ytterligare en stor säkerhetshöjande åtgärd är att kapaciteten i vissa kylkedjor höjs vilket innebär nya förbättrade kylfunktioner till reaktorn.

Stora arbeten kommer också att utföras i tre av de kylvattentunnlar som leder kylvatten till Forsmark 3.

Årets revision på Forsmark 3 innebär att reaktorsäkerheten ytterligare stärks. Vissa av åtgärderna möjliggör en effekthöjning om 170 MW i framtiden. Beslut om när en effekthöjning vid Forsmark 3 kommer att ske fattas tidigast 2013.