Nyhet | 2008-12-15 | 15:45

Snöoväder drabbade många elnätskunder i norr

Drygt 10 000 elnätskunder i områdena Örnsköldsvik-Nordmaling, Vännäs-Bjurholm-Vindeln och Älvsbyn drabbades av strömavbrott till följd av det ymniga snöfall som drabbade Norrlands kustområde i helgen. Storstörningsorganisationen har varit igång under helgen och förhoppningen är att samtliga kunder ska ha strömmen tillbaka under måndagen.

Den stora mängden blötsnö som föll orsakade många trädpåfall med strömavbrott som följd. Vissa linjer röjdes flera gånger, då nya träd fallit över. När snöfallet upphörde och temperaturen sjönk, frös snön fast på träd och ledningar och spädde på problemen.

Snöoväder drabbade många elnätskunder i norr

Mer än hundra man förstärkta med personal från Vattenfall i Roslagen och Umeå energi har arbetetat med omkopplingar i nätet, fellokalisering, felavhjälpning och service till kunder. Även skogsmaskiner har satts in för att ta bort nedfallna träd. Tre helikoptrar har använts under delar av dagen för att inspektion av ledningsnätet och dirigera fältpersonalen. 

Trots att felen nu i huvudsak är avklarade, är läget ytterst känsligt på grund av att så mycket snö fortfarande tynger ledningar och träd. En stor personalstyrka förstärkta med sex helikoptrar jobbar därför förebyggande med att få ner snö och is på marken. Ett nytt snöväder i området kan annars orsaka nya omfattande strömavbrott.  

För vidare information kontakta:
Roger Lindmark, Vattenfall Eldistribution,
telefon 070 - 695 59 42