Nyhet | 2012-12-17 | 16:10

Solenergi och inspiration i Paradiset

Vattenfall investerar just nu många miljoner för att modernisera elnätet på Värmdö. Elledningar isoleras och grävs ner under jord, kapaciteten höjs och nätet byggs ut. Elnätet kommer inom ett par år att vara rejält uppdaterat och redo för framtidens nya krav som till exempel inmatning av el från flera små förnyelsebara energikällor. Vi har träffat Värmdöborna Anita och Ralf som har installerat solpaneler och numera är självförsörjande på el.

Vi åker längst ut på Värmdös nordvästra udde och kommer till Paradiset. Där, med huset vänt mot det öppna Trälhavet, bor Ralf och Anita, ett piggt pensionärspar som lever helt självförsörjande på el och med en naturlig och hållbar livsstil. Ralf och Anita ger oss ett hjärtligt välkomnade och visar oss sitt hem och den vackra omgivningen, där det mesta är genomtänkt i detalj.

Föregångare för egen elproduktion och en hållbar livsstil

Det är strålande sol och några grader kallt så verkningsgraden är hög och det är en bra dag för mikroproduktionen av el som är i full gång på de 50 solpanelerna på taket.

Ralf Boström visar de två husen med totalt 64 kvadratmeter solpaneler

Ralf Boström visar de två husen med totalt 64 kvadratmeter solpaneler, som sedan i augusti har producerat dubbelt så mycket el som hushållets egen förbrukning.

Solfångare på taket ger hushållet värme till element, golvvärme och tappvatten.
- Golvvärme borde alla ha, säger Ralf. Det värmer upp hela huset på ett effektivt sätt. Själv har han dragit enkla plaströr under golvet så materialkostnaden har han hållit nere.

På kvällarna eldar paret med ved och brännbart hushållsavfall i vedkaminen, som är vattenmantlad för att kunna värma vattnet som cirkulerar till ackumulatortanken på 1 800 liter. De 50 solpaneler som installerades tidigare i år har sedan augusti producerat dubbelt så mycket el som hushållet behöver för eget bruk.

Ett självförsörjande hushåll utan större uppoffringar

Alla sopor och latrinavfall återvinns. Det hälsosamma och mineralrika dricksvattnet är grundvatten från en egen brunn.

Lösningarna gör det lilla hushållet på två personer självförsörjande på el utan att ha gjort några vidare kompromisser i sin livsstil. Samtidigt är hushållet och lösningarna dimensionerade för fem personer. Anita berättar att bekanta kan säga ”Om man har tid kan man leva som ni” men hon menar att det inte handlar om några uppoffringar, bara om vad man prioriterar. Till exempel har Anita och Ralf valt bort TV och dator. 

Anita och Ralf brinner för en hållbar användning av naturens resurser.

Anita och Ralf brinner för en hållbar användning av naturens resurser.

Det hela började 2003 med parets intresse för att installera en solfångare för att värma sitt tappvatten. De kom i kontakt med Olleper Hemlin, konsult inom solfångare, och frågade om han kanske ville hålla i en kurs under en vårtermin genom Vuxenskolan i Gustavsberg. Jodå, det ville han. De entusiastiska kursdeltagarna övade sedan genom att bygga delar av den solfångare som nu sitter på taket till Ralf och Anitas växthus.

Investeringen av 64 kvadratmeter solpaneler gick på 350 000 kronor, men enbart 20 procent betalades vid start till konsultföretaget nViron. Resten betalade Ralf när det statliga bidraget på 45 procent från Länsstyrelsen utbetalats. Ralf tror att investeringssummorna avskräcker folk att göra investeringen i solel, men med statligt bidrag i kombination med ett generöst betalningserbjudande från leverantören blir alltså inträdeshindret lite lägre.

En normal kostnad för den totala installationen av solpaneler är 20 kronor per watt. Paradisets installation är dyrare än så, men det beror på ytterligare elektronik, som bland annat gör hushållet till ett eget elsystem om det är strömavbrott på Vattenfalls nät. En switch kopplar då automatiskt bort hushållet från elnätet och elen produceras och används enbart lokalt, istället för att skicka producerat överskott till nätet. Överskottet laddar också batterier, vilka nyttjas nattetid. I vanliga fall stoppas mikroproduktionen vid eventuella strömavbrott på nätet av säkerhetsskäl.

Värmdö är en kommun i förändring

Ralf blev Värmdöbo på halvtid som fyraåring och har sedan 80-talet bott på ön på heltid. Det var då ett större avstånd mellan skärgården och storstaden. Han minns att när han var barn på 40-50-talet och familjen skulle åka hem från landet kunde det ta tre timmar att köra fem mil på grund av alla köer. Sedan dess har vägarna byggts ut ordentligt men stora delar av elnätet är detsamma sedan elektrifieringen av skärgårdsöar på 50-talet.

Paradiset, som ligger längst ut på en ledning, har blivit hårt drabbat av de många strömavbrott som varit i området. Många av avbrotten har orsakats av gamla luftledningar som lätt störs av hårt väder som snö och vind. Och blåser gör det mycket i denna del av skärgården. Ett strömavbrott två dagar i sträck i december förra året blev startskottet för Ralf och Anitas solpanelsinstallation. De ville klara sig själva på egenproducerad el. Och det gör de idag. 

Värmdö är en kommun som sedan slutet av 1960-talet växt från drygt 11 000 invånare till nästan 40 000 år 2012. Och på sommaren är befolkningen med alla sommargäster 140 000, berättar Anita och Ralf. De ”gamla” Värmdöborna är nu få i förhållande till inflyttad befolkning, som ofta kommer från storstaden. De som är vana med stadsliv har svårt att förstå och acceptera att det då och då är strömavbrott, och ibland långa sådana, det bor ju trots allt bara ett par mil utanför Stockholms stad. Men förutsättningarna är enormt olika, luftledning i skog och mark jämfört med nedgrävd kabel i staden.

Elnätet moderniseras under de närmsta åren

Nu investerar Vattenfall många miljoner på att förbättra för Värmdöbor, som länge har haft problem med elförsörjningen. Inom de närmsta åren moderniseras elnätet. Det förstärkts för att möta dagens behov och luftledningar tas bort och läggs som jordkabel, för att förhindra strömavbrott orsakade av yttre påverkan som väder och vind.

Anita säger att ”stadsafolket”, de nyinflyttade stadsborna och sommargästerna, har sådana fasoner med sig; ingen större respekt för naturen och det mer traditionella skärgårdslivet. De gamla Värmdöborna, som levde nära naturen och fabriksarbetare som bott i brukssamhället i Gustavsberg i generationer och gjort porslin, har en helt annan inställning.

På Värmdö pågår projektet Omställning Värmdö, ett initiativ som handlar om en hållbar livsstil. När en Framtidsvecka ordnades i början av oktober hade Ralf och Anita en egen programpunkt. Då kom över 30 personer till Paradiset på studiebesök, för att få höra om egen elproduktion och en hållbar livsstil. Detsamma är vi från Vattenfall glada att ha fått göra.

 Utsikt över Trälhavet

Utsikt över Trälhavet.

Läs mer om vår elsatsning på Värmdö 
Läs mer om solenergi för värme och el
Läs mer om framtidens smarta elnät