Nyhet | 2011-08-09 | 10:00

Sommarens revisionsarbeten på Ringhals 4

Sommar och semestertider till trots har revisionsarbetena på Ringhals 4 fortsatt dygnet runt.

Här är ett axplock av de aktiviteter som pågått de senaste veckorna.

Ånggenerator sänks ner
I mitten av juli var samtliga tre nya ånggeneratorer på plats i reaktorinneslutningen. Här sänks ånggenerator nummer tre ner i sitt betongtorn.

Insvetsning av rörledning
Insvetsning av ånggenerator mot rörledning till reaktorns primärsystem. Fogen TIG-svetsas maskinellt och fjärrstyrt. Därefter sker slipning på in- och utsida varefter svetsen provas med såväl röntgen som ultraljud och penetrant.

Insvetsning av tätplåt
När alla nya komponenter hade lyfts in genom den tillfälliga transportöppningen i reaktorinneslutningens vägg var det dags att försluta öppningen igen. Så här såg det ut den 26 juli vid insvetsning av den nya tätplåten.

Betonggjutning
Därefter göts betong på insidan av tätplåten, först på insidan av tätplåten den 31 juli och därefter på utsidan den 2-3 augusti. Betongen ska härda i minst elva dygn innan spännkablarna åter kan spännas upp till sina normala 500 ton. Under härdningsförloppet ska temperaturen inte överstiga 15 grader för att undivika krympsprickor undvikas och detta säkras genom att kylmaskinerna levererar sexgradigt vatten genom kylrören i betongen.

Förstärkning av ÅG-torn
Öppningar ska tas upp i ÅG-tornen för bland annat ny dragning av matarvattenledningar och betongtornen förstärks därför med plåtar.

Insvetsning av ångrör
Ett stort antal rör av varierande dimensioner ska anslutas till de nya komponenterna. Här sker insvetsning av ångledningsrör.
Över 1100 svetsar ska läggas för att knyta ihop rörledningarna i sekundärsystemen men också för att färdigställa deras stöd och upphängningar.

 Montage av ny högtrycksturbin
Parallellt med aktiviteterna i reaktorinneslutningen har även stora arbeten skett i turbinanläggningen, som här där en av de nya högtrycksturbinerna monteras.

 

Tidskrävande rörinstallationer

Ringhals har meddelat elbörsen Nordpool att tidpunkten för planerad återstart av Ringhals 4 flyttas fram från den 8 september till den 2 oktober. Detta på grund av förseningar i rörinstallationerna på såväl reaktor- som turbinsidan.

– Vi visste att detta skulle bli en komplex revision, men tyvärr har det under revisionens gång visat sig att rörinstallationerna är mer tidskrävande än planerat, säger Göran Molin, blockchef för Ringhals 3 och 4.

Utbytena av alla de stora komponenterna – ånggeneratorer, tryckhållare, högtrycksturbiner, mellanöverhettare och lågtrycksförvärmare – har gått bra, men den stora volymen rörjobb för att ansluta komponenterna är tidskrävande. Arbetets omfattning har underskattats och leverantörerna har inte haft tillräckligt med arbetskraft och material på plats för att kunna hålla den ursprungliga tidplanen.

Fördubblad arbetsstyrka
Flera åtgärder vidtas för att komma tillrätta med situationen. Först och främst utökas personalstyrkan, arbetsledningen förstärks och uppföljning av framdriften sker tätare.

Under förra veckan näst intill fördubblade Areva antalet personer som jobbar med svetsning av anslutande rörsystem till ånggeneratorer och tryckhållare. När det gäller turbinjobben har Alstom successivt ökat personalstyrkan. Under nästa vecka ska en totalresursförstärkning ha skett med 160 personer .

Ringhals egen verkstad har bistått leverantören med kontakter för att så snabbt som möjligt kunna få mer personal på plats. Dessutom stöttar Ringhals inom kvalitetskontrollområdet.

– Under den här veckan förväntar jag mig att kunna se konkreta resultat av de extra resursförstärkningarna, säger Göran Molin. Nu ska vi slutföra de stora komponentbytena på ett säkert sätt – även om det blir några veckor senare än planerat.

Läs mer
Sommarens kraftinsats på Ringhals