Nyhet | 2009-05-20 | 10:15

Spänd väntan på beslut om platsval för kärnbränsleförvaret

I början av juni räknar Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) med att ta beslut om var det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle ska byggas.

Platsvalet engagerar många i de aktuella kommunerna Östhammar och Oskarshamn. Omfattande undersökningar har genomförts för att ta reda på vilken av platserna som bäst kan uppfylla kraven på långsiktig säkerhet. SKB lyfter fram betydelsen av vetenskaplig kompetens, god organisation och ödmjukhet i arbetet med att hitta en säker förvaring för det använda kärnbränslet.

När platsvalet är gjort kommer SKB under 2010 att lämna in ansökningar till miljödomstolen och regeringen. Målsättningen är att slutförvaret ska vara redo att ta emot avfall år 2020.

Östhammar eller Oskarshamn

Båda kommunerna är angelägna om att få slutförvaret eftersom det innebär ett uppsving för den egna orten. Men oavsett var kärnbränsleförvaret byggs planerar SKB och dess ägare att göra utvecklingsinsatser i både Östhammars och Oskarshamns kommuner i storleksordningen två miljarder kronor. Dels för att man redan nu bedriver verksamhet på båda platserna och dels för att båda kommunerna tagit ansvar för en nationellt viktig fråga. Det handlar till exempel om en satsning på utbildning, företagande och infrastruktur.

Avtal om mervärden

Kommunerna och SKB har tecknat ett mervärdesavtal. Enligt avtalet kommer fördelningen av dessa satsningar att bli cirka 75 procent i den kommun som inte väljs för lokalisering av slutförvaret, medan resterande 25 procent hamnar i den valda kommunen. Andra exempel ur mervärdesavtalet är att den planerade kapselfabriken sannolikt lokaliseras till den kommun som inte väljs för kärnbränsleförvaret. Det innebär i sig arbetstillfällen och investeringar i storleksordningen 200-300 miljoner kronor.

Läs mer

Radioaktivt avfall - så tas det om hand
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB (nytt fönster)