Nyhet | 2012-02-11 | 10:00

Spännande jobb att styra över Göta älv

Magnus Carlson i Trollhättan är områdesansvarig för Göta älv. Han kontrollerar att den dagliga driften och produktionen fungerar och håller kontakt med berörda kommuner, länsstyrelsen, och Sjöfartsverket – det sistnämnda speciellt just för Göta älv. 

– Det är en spännande roll. Man är som spindeln i nätet och den ena dagen är aldrig den andra lik, säger han.

I sitt jobb ansvarar Magnus Carlson för ägarfrågor och för driften av de fyra vattenkraftverken i älven – Hojum, Lilla Edet, Olidan och Vargön. Han har dagliga kontakter med Vattenfall Service, som sköter underhållet på kraftverken.

– De är ett kanongäng med en bra anda, de känner för anläggningarna och ställer upp när det behövs. Det är en viktig grund för vattenkraftens goda utveckling, säger han.

Positiv utveckling

Förutom den dagliga verksamheten håller Magnus Carlson i den långsiktiga planeringen för investeringar och andra åtgärder samt budgetering och ekonomisk uppföljning.

– En tid efter avregleringen på 1990-talet hade elproduktionen ganska låg status, men den har gradvis ökat igen. De senaste fem åren har vi haft en positiv utveckling. Vattenkraften har fått ökad status och betydande investeringar.

Bland annat har aggregat 15 i Hojums kraftstation förnyats och fått ett nytt löphjul. Löphjulet är den roterande delen (propellern) i turbinen.

Reglering av Vänern

Området är tättbebyggt, med rikets andra stad Göteborg vid älvmynningen och många kommuner som berörs av vattenkraftproduktionen. I Vattenfalls ansvar ingår att sköta regleringen av vattennivån i Vänern, Sveriges största insjö.

– Det finns många olika synpunkter på vilken nivån bör vara. Man måste ta hänsyn till fartygstrafiken, dricksvattenproduktionen, markägare runt Vänern som inte vill ha sina ägor översvämmade – och naturligtvis vattenkraftsproduktionen, berättar Magnus.

Ytterst styr vattendomen inom vilka gränser vattennivån får hållas. Sedan 2008 finns dessutom ett tillägg som reglerar avtappningen vid givna vattennivåer.

Det var i Trollhättan som Vattenfall bildades för drygt 100 år sedan och Göta älv är fortfarande viktig för elproduktionen. Andra större älvar där vattenkraft produceras är Lule älv, Skellefte älv, Ume älv, Ångermanälven, Indalsälven och Dalälven. Vattenfall har sammanlagt 92 vattenkraftverk i Sverige.

Serien om vattenkraft består av totalt sju artiklar. Varje helg i sju veckor publiceras en ny artikel: 1. Vattenkraft – energikälla med lång historia (28 mars) 2. Så produceras el i ett vattenkraftverk (4 februari) 3. Spännande jobb att styra över Göta älv (11 februari) 4. Vattenkraft – en viktig förnybar energikälla (18 februari) 5. Vattenkraft i Tyskland har annan funktion än i Sverige (25 februari) 6. Vattenfall vill förvärva vattenkraft i Frankrike (3 mars) 7. Vattenkraft allt viktigare i framtidens kraftsystem (10 mars)