Nyhet | 2007-05-22 | 12:38

Sportfiskare i svårighet vid vattenpåsläpp

Några sportfiskare hamnade i svårigheter i Umeälven då Stornorrfors kraftverk tvingades nödsläppa vatten, men ingen skadades. Vattenfall och branschorganisationen Svensk Energi arbetar sedan en tid med att se över om det finns anledning att ytterligare skärpa bestämmelserna för skydd av allmänheten i samband med vattenpåsläpp.

Det var efter ett stopp i turbinen vid Stornorrfors kraftverk omkring kl 18.30 på måndagskvällen som man tvingades släppa förbi mer vatten än normalt. Enligt gällande rutiner och bestämmelser gick varningssignal ut i mistlurar, så kallade ”Hesa Fredrik”, längs älven. Cirka tio minuter senare fick kraftverket kvittens på att signalen fungerade och hördes väl.

Eftersom det är vårflod, är det även under normala förhållanden ganska mycket vatten i älven. Nu ökade vattenutsläppet från 700 kubikmeter per sekund till som mest 970 kubikmeter per sekund. Ökningen skedde successivt under närmare två timmar.

Några sportfiskare som befann sig ute i älven fyra kilometer nedanför kraftstationen överraskades av det stigande vattnet. Räddningstjänsten förde flera av dem i land med gummibåt, men några vägrade lämna området och ville fortsätta att fiska. Vid 23-tiden hade samtliga evakuerats. Det var aldrig någon fara för deras liv.

Utmed älven finns 250 skyltar med 50-80 meters mellanrum, som påpekar att det är förenat med livsfara att ge sig ut i vattnet, och att området beträds på egen risk. Branschorganisationen Svensk Energi håller på att se över om det finns anledning att ändra bestämmelserna för skyltarnas utformning för att ytterligare förtydliga detta budskap.

– Säkerheten är A och O för oss och vi har noggranna säkerhetsföreskrifter. Men kan de förbättras, ska vi givetvis göra det, säger Peter Stedt på Vattenfall Vattenkraft.

För vidare information, kontakta:

Anna Lihr, Mediarelationer Vattenfall Norden, telefon: 070-893 33 52.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.