Nyhet | 2007-10-30 | 15:40

SSI beviljar markförvar i Forsmark

Statens strålskyddsinstitut (SSI) beviljar Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) tillstånd för deponering av lågaktivt kärnavfall i markförvaret Svalören i Forsmark.

- Kraven på skydd av människa och miljö är uppfyllda enligt SSI:s bedömning, säger utredare Anders Wiebert vid SSI.
SSI godkänner därför markförvarets utformning och lokalisering. För att deponering ska kunna inledas krävs emellertid även att tillstånd enligt miljöbalken lämnas av Miljödomstolen. Dessutom ska FKA ge mer detaljerade tekniska redovisningar av utförande och drift till SSI innan arbetet får påbörjas.

- Det är ett efterlängtat beslut, säger Staffan Hennigor, strålskyddsföreståndare i Forsmark.
De senaste åren har Forsmarks lågaktiva kärnavfall mellanlagrats i väntan på tillstånd att få utöka deponin vid Svalören.

Svalören togs i drift 1987. Avfallet till Svalören består av sopor, skrot, och annat lågaktivt driftavfall från Forsmarks kärnkraftverk och deponeras i celler ovan jord. Enligt SSI:s beslut ska halterna av radioaktiva ämnen i det avfall som deponeras vara så låg att förvaret år 2070 ska kunna friklassas från strålskyddssynpunkt.

Till skillnad från de flesta deponier för ordinärt avfall (soptippar) sluttäcks avfallet vid Svalören redan i samband med deponeringen. På så sätt kan mängden lakvatten, och därmed även utsläppen till miljön, minskas. Tillsammans med slutförvaret för radioaktivt driftavfall i Forsmark (SFR) utgör Svalören och motsvarande markförvar vid landets övriga kärntekniska anläggningar Sveriges deponier för slutförvar av radioaktivt driftavfall.
Från och med nästa år kommer lågaktivt kärnavfall åter att deponeras vid Svalören, under förutsättning att Miljödomstolen ger tillstånd enligt miljöbalken.

Läs mer om SSI:s beslut om tillstånd för markförvar för deponering av lågaktivt kärnavfall vid Svalören här.

Ladda ner SSI:s beslut

Tillstånd till Svalören

Mer information

Forsmark och miljön