Nyhet | 2008-12-30 | 13:20

SSM ger tillstånd

Forsmarks Kraftgrupp har idag fått starttillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, för Forsmark 3 enligt den ansökan som lämnades in till myndigheten den 14 december.

Detta i kombination med att arbetet med de avslutande inspektionerna och startföreberedelserna vid Forsmark 3 har gått snabbare än planerat gör att anläggningen beräknas kunna tas i drift igen redan torsdagen den 1 januari. Men beroende på att det finns begränsad tillgång till personella resurser under nyårshelgen är osäkerheten i bedömningen kring återstarttidpunkt högre än normalt.

Tillståndet för drift av Forsmark 3 är tidsbegränsat till den 31 juli 2009 i enlighet med den ansökan FKA lämnade in till SSM. Anledningen är att FKA tagit fram en interimslösning för att återställa säkerhetsmarginalerna, vilket godkänts av SSM. För att kunna införa en permanent lösning som eliminerar grundorsaken till sprickbildningen i Forsmark 3:s styrstavar krävs ytterligare utredningsarbete.

SSM -rapport - Beslut om tidsbegränsad drift för F3(PDF)

SSM-rapport - Granskning av återstartsredovisning för O3 och F3 (PDF)