Nyhet | 2011-05-27 | 13:59

SSM har fattat beslut om stresstester

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har fattat beslut om vad de så kallade stresstesterna av de svenska kärnkraftverken ska innefatta.

Kärnkraftsolyckan vid det japanska kärnkraftverket Fukushima Daiichi har lett till olika åtgärder när det gäller kärnkraftssäkerhet i många av världens länder.

Europeiska ministerrådet beslutade i mars att alla EU-länder som har kärnkraftsreaktorer ska genomföra en samlad risk- och säkerhetsbedömning, så kallade stresstester.

SSM har nu beslutat om vad stresstesterna i Sverige ska innefatta.

Till SSM:s hemsida och besluten