Nyhet | 2011-11-14 | 13:19

SSM: inga planer för indraget Ringhalstillstånd

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) planerar inte att dra in tillståndet för Ringhals trots medieuppgifter om motsatsen. Leif Karlsson, enhetschef på myndigheten, uppger att åtgärden inte är aktuell i dagsläget och att SSM i stort tycker att Ringhals åtgärdsprogram för att stärka säkerheten är bra. Att kärnkraftverket Ringhals riskerar nerläggning har bland annat rapporterats av SVT och GP. Det finns i dag inte så allvarliga brister i säkerhetsarbetet att Ringhals riskerar att bli av med tillståndet att bedriva kärnteknisk verksamhet. Det uppger Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) trots medieuppgifter om motsatsen. - Det är inte aktuellt i dagsläget. Men det är däremot talande att Ringhals står under särskild tillsyn sedan två och ett halvt år tillbaka. Sedan beslutet om särskild tillsyn togs i juli 2009 lämnar Ringhals in halvårsredovisningar till SSM av åtgärder för att stärka säkerhetskulturen på kärnkraftverket. I förra veckan kommenterade SSM den senaste redovisningen där myndigheten såg goda effekter av arbetet inom organisationen. Men SSM menade att det har inträffat händelser, bland annat branden i maj i reaktorinneslutning på Ringhals 2 på grund av en kvarglömd våtdammsugare, som tyder på att problemen som ledde till att Ringhals erhöll föreläggandet om särskilda villkor för drift, kvarstår. Till exempel brister i Ringhals genomförande av egenkontroll. - I stort tycker vi att deras åtgärdsprogram är bra men det finns punkter där vi tycker att det finns potential för förbättringar. Det handlar till exempel om att de flesta av bolagets åtgärder riktar sig mot medarbetare längre ner i organisationen. Det går därför inte att bedöma hur Ringhals försäkrar sig om, och följer upp, ledningens efterlevnad av Ringhals värdegrund, säger Leif Karlsson. Fakta SSM Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har bland annat i uppgift att ställa krav på strålsäkerheten på de som driver kärnkraftverken och andra kärntekniska anläggningar. SSM ansvarar även för att följa upp så att de som driver kärnteknisk verksamhet följer de regler som gäller inom strålsäkerhetsområdet och för att bereda tillståndsansökningar och stegvis pröva kärnkraftverkens effekthöjningar.