Nyhet | 2012-05-16 | 13:16

SSM lämnar strålsäkerhetsvärdering för Forsmark

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har nu lämnat sin samlade strålsäkerhetsvärdering för Forsmark 2011.

SSM:s årliga rapporter innehåller myndighetens samlade värderingar av frågor av betydelse för strålsäkerheten vid Forsmark. Värderingarna bygger på analys av resultatet från myndighetens tillsynsinsatser.

Till SSM:s pressmeddelande och rapporten