Nyhet | 2012-05-31 | 13:50

SSM lämnar strålsäkerhetsvärdering för Ringhals 2011

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har nu lämnat sin samlade årliga strålsäkerhetsvärdering för Ringhals 2011.

SSM:s årliga rapport innehåller myndighetens samlade värderingar av frågor av betydelse för strålsäkerheten vid Ringhals. Värderingarna bygger på analys av resultatet från myndighetens tillsynsinsatser under förra året.

I rapporten konstaterar SSM att Ringhals uppfyller ställda krav i en utsträckning som är acceptabel för fortsatt drift. Myndigheten noterar att det finns brister i uppfyllandet av vissa krav och att Ringhals behöver fortsätta förbättra säkerhetsarbetet. Samtidigt konstaterar SSM, både i sin rapport och muntligt vid besök på kraftverket, att man ser framsteg och en positiv utveckling i sättet att hantera säkerhetsfrågorna.

Ringhals jobbar målmedvetet vidare med pågående säkerhetsförbättrande åtgärder för att vårt säkerhetsarbete ska nå den nivå som vi själva och SSM förväntar sig.
Ringhals kommer till den 1 juli 2012 att lämna svar till myndigheten. Mer information finns på SSM:s webbplats.

Läs mer
Positiva omdömen från SSM på Ringhals halvårsrapport, 2012-05-14